Starostlivosť o zálohovanie dát

S našou individuálnou starostlivosťou o zálohovanie dát sa už nemusíte báť, že prídete o svoje dôležité firemné údaje.

 • Zabezpečujeme každodennú zálohu dát z IS ABRA Gen.
 • Dáta ukladáme zašifrované do nášho privátneho cloudu.
 • Zálohovanie nepretržite monitorujeme.
 • Každý mesiac vykonávame kontrolu obnoviteľnosti dát zo záloh.
 • Garantujeme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude v prípade výpadku vášho serveru.

Pred čím vás služba chráni:

 • Strata dát po živelnej pohrome, ktorá postihne dáta na serveri, aj zálohy fyzicky umiestnené na rovnakom mieste.
 • Strata dát po krádeži hardware s údajmi a zálohami.
 • Zašifrovanie dát cryptovirom, ktorý zašifruje lokálne servery aj so zálohami.
 • Výpadok prevádzky informačného systému a tým ohrozenie fungovania celej firmy pri dlhom čakaní na opravu hardware a následné obnovenie.

Čo služba zaistí za vás:

 • Priebežné monitorovanie zálohovania.
 • Test obnoviteľnosti zálohy, ktorý prebieha minimálne jeden krát za mesiac tak, že dôjde k automatickému rozbaleniu zálohy a kompletnému obnoveniu SW ABRA a prevedie sa následný test spustenia.
 • Garancia spustenia náhrady SW ABRA na cloudovej platforme do nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia požiadavky na spustenie náhradnej prevádzky SW ABRA. Náhradná prevádzka SW ABRA je počas 10 dní od jej spustenia bezplatná.
 • Návrh spôsobu zálohovania a jeho následná údržba.
 • Uchováva jednu zálohu dát za každý mesiac, jednu zálohu dát za predchádzajúci týždeň a tri posledné denné zálohy dát do celkového objemu 100 GB.
 • Zabezpečenie zálohovaných dát podľa bezpečnostných štandardov špičkového dátového centra.

Podmienky prevádzky:

 • Pripojenie k internetu s odchádzajúcou kapacitou aspoň 2 Mbit (v prípade väčších objemov dát viac).
 • Aktuálna verzia ABRA Gen s databázou Firebird.

Dopytovať službu