Záložná prevádzka ABRA Gen

S našou individuálnou starostlivosťou o zálohovanie dát nikdy nestratíte svoje dôležité firemné dáta.

Dopytovať službu
Data Backup in Cloud

Popis záložnej prevádzky ABRA Gen:

 • Staráme sa o každodenné zálohovanie dát z informačného systému ABRA Gen.
 • Dáta uložíme zašifrované do nášho privátneho cloudu.
 • Zálohovanie nepretržite monitorujeme.
 • Každý mesiac vykonáme kontrolu obnoviteľnosti dát zo záloh.
 • Garantujeme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude v prípade výpadku vášho serveru.

Pred čím vás služba chráni:

 • Strata dát po živelnej katastrofe, ktorá postihne ako dáta na serveri, tak aj zálohy fyzicky umiestnené na rovnakom mieste.
 • Strata dát po krádeži hardwaru s dátami i zálohami.
 • Zašifrovanie dát kryptovírom, ktorý zašifruje lokálne serveri aj so zálohami.
 • Výpadok prevádzky informačného systému a tým aj ohrozenie fungovania celej firmy pri dlhom čakaní na opravu hardwaru a následnom obnovení.

Čo služba zaistí za vás:

 • Funkčné denné zálohovanie dát z SW ABRA do celkovej veľkosti záloh 100 GB (tj. každodenné vytvorenie zálohy dát a jej uloženie do úložiska na serveroch dátového centra).
 • Priebežné monitorovanie procesu zálohovania.
 • Test obnoviteľnosti zálohy, ktorý prebieha minimálne raz mesačne tak, že dôjde k automatickému rozbaleniu zálohy a kompletnému obnoveniu SW ABRA a následnému testu spustenia.
 • Garancia spustenia náhradného SW ABRA na cloudovej platforme do nasledujúceho pracovného dňa od nahlásenia požiadavky na spustenie náhradnej prevádzky SW ABRA. Náhradná prevádzka SW ABRA je po dobu 10 dní od jej spustenia bezplatná.
 • Návrh spôsobu zálohovania a jeho následná údržba.
 • Uchováva jednu zálohu dát za každý mesiac, jednu zálohu dát za predchádzajúci týždeň a tri posledné denné zálohy dát do celkového objemu 100 GB.
 • Zabezpečenie zálohovaných dát je podľa bezpečnostných štandardov špičkového dátového centra.

Podmienky prevádzky:

 • Pripojenie k internetu s upload kapacitou aspoň 2 Mbit (v prípade väčších objemov dát viac).
 • Aktuálna verzia ABRA Gen s databázou Firebird.

Dopyt služby

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK