Snadné propojení firemních aplikací v jednom ERP systému

11. 7. 2019
Propojení aplikací s ERP přes rozhraní API

Funkční rozhraní API přímo v informačním systému ABRA Gen umožňuje velmi snadné napojení na externí aplikace, webové portály, e-shopy či zařízení, bez ohledu na dodavatele.

Proč chtít API?

API (Application Programming Interface) je programátorské rozhraní umožňující vzájemnou komunikaci různých aplikací a jednoduchou správu všech dostupných dat. Je-li API rozhraní integrované přímo v informačním systému, jeho propojení s externími aplikacemi je jednodušší, rychlejší a méně náročné na datové přenosy.

Nezáleží pak na tom, že účetnictví, e-shop, CRM, výrobu nebo docházku spravujete v jiném externím systému, který vám vyhovuje. Se všemi daty nakonec vždy pracujete tam, kde potřebujete (například docházka je k dispozici ve mzdovém účetnictví). Prostřednictvím API může vše fungovat v jednom all-in-one systému bez chyb, ručního přepisování, dohledávání, odlišných uživatelských prostředí, mnoha školení, náročných exportů a importů dat.

Martin Jirmann, CEO ABRA Software

"V době specializovaných systémů je schopnost integrace klíčová – nedává smysl, aby všichni vyvíjeli všechno. Systémy a aplikace se musejí umět propojit, komunikovat spolu přes API a data držet na jednom bezpečném místě, ideálně v ERP."
Martin Jirmann, CEO ABRA Software

API ve vaší firmě

WebAPI je otevřené rozhraní nad informačním systémem ABRA Gen, které funguje jako soubor volně dostupných nástrojů, funkcí a operací. Programátor může pracovat se standardními nástroji, aniž by potřeboval studovat složitou dokumentaci. K funkčnímu propojení jednotlivých systémů postačí pár řádek kódu a server díky API v reálném čase rovnou posílá data z aplikací do informačního systému a naopak.

Jak WebAPI v ABRA Gen funguje

API server je postaven na tzv. REST architektuře, pro komunikaci tedy využívá protokol HTTP, tj. stejný prokol, který používají webové prohlížeče a webové servery. To umožňuje snadný přístup k datům a komunikaci s ABRA Gen z libovolného programovacího jazyka a operačního systému. Pro komunikaci s API stačí dokonce i běžný webový prohlížeč.

Součástí řešení WebAPI systému ABRA Gen je implementace standardu Swagger (OpenAPI). Aplikace, weby a další IT nástroje tak vzájemně rozpoznají své možnosti, aniž by bylo potřeba vstupovat do zdrojového kódu. Data jsou díky API dostupná ve formátu JSON – aktuálně nejpoužívanějším formátu pro výměnu dat.

HTTP protokol funguje na principu požadavku a odpovědi. Klient (například webový prohlížeč) pošle požadavek webovému serveru (tedy API serveru), ten ho zpracuje a podle zátěže si vybere jeden z dostupných tzv. worker procesů. Worker obstará vykonání požadavku a výsledek ve formátu JSON vrátí zpátky serveru, který pak odpověď odešle klientovi. Díky možnosti rozložení zátěže na více serverů přináší toto řešení širokou škálovatelnost a vysokou dostupnost.

Cyklus zpracování API dotazu
Cyklus zpracování API dotazu

Praktické využití API ve firmě

API má velmi široké využití v závislosti na oboru podnikání konkrétní firmy a také na současném stavu a skladbě využívaných aplikací a systémů. Možnosti propojení jsou však takřka neomezené a díky jednoduchému rozhraní lze velmi snadno dosáhnout nové nebo lepší funkčnosti celého firemního prostředí.
Příklady běžného využití API:

  • propojení e-shopu se skladovým hospodářstvím, expedičním systémem (např. Balíkobot), externí webovou či mobilní aplikací
  • mobilní aplikace online napojená na ERP nabízí obchodním zástupcům v terénu rychlý přehled o aktuálních cenách a dodacích lhůtách
  • data z docházkového systému jsou ihned dostupná v informačním systému k zpracování mzdovou účetní
  • objednané zboží je zarezervováno a automaticky expedováno ihned po dodání či dokončení výroby a automaticky se každá změna ukáže ve skladu a projeví se také v inventuře
  • do informačního systému se automaticky nahrávají vždy aktuální dodavatelské ceníky

Ve všech těchto situacích, ale také v mnoha dalších, lze s pomocí API redukovat rutinní práci, automatizovat mnoho zbytečných kroků a zbavit se chyb či zpoždění.

Bezpečnost dat

Přístup k API je v případě WebAPI ABRA Gen dovolen pouze uživatelům, kteří mají v ABRA Gen nastavené odpovídající oprávnění. V API také fungují standardní oprávnění pro přístup k řadám dokladů, střediskům atd. Při zpřístupnění API do internetu lze použít zabezpečený protokol HTTPS, díky kterému je potom veškerá komunikace s API šifrovaná.

Chcete využívat rozhraní API také ve vaší firmě? Kontaktujte nás.

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ