Aktuality

Účtování skladových dokladů ihned po jejich ocenění

24. 3. 2021
Bezchybnou práci ve skladu umožní nasazení mobilních terminálů

Jak se zbavit ručního spouštění účtování skladových dokladů? Třeba tím, že využijete novou možnost předběžného účtování skladových dokladů, které nejsou uzavřeny skladovou uzávěrkou, ale byly pouze předběžně oceněny uzávěrkou "nanečisto". A následně celý proces oceňování, zaúčtování a uzávěrky automatizujete.

V minulosti bylo možné zaúčtovat pouze skladové doklady, které byly uzavřeny uzávěrkou skladu (k datu nebo za období). Parametr „Povoleno zaúčtování oceněných (neuzavřených) skladových dokladů“ v agendě Firemní údaje umožňuje zaúčtovat i skladové doklady, které byly pouze oceněny. Výhodou využívání této funkcionality je průběžné účtování menšího objemu skladových dokladů místo jednorázového časově náročného hromadného zaúčtování (nebo přeúčtování) velkého množství dokladů při každém provedení uzávěrky skladu.

Tato metoda navíc zajistí, že rušení skladových uzávěrek nezpůsobí zrušení zaúčtování všech skladových dokladů, které do rušené uzávěrky spadají – již zaúčtované doklady i po zrušení uzávěrky zůstanou zaúčtované. Typickým scénářem je potřeba změnit několik málo dokladů a následně uzávěrku skladu provést znovu. Nová metoda způsobí, že se při opětovném uzavření nebudou znovu přeúčtovávat všechny doklady zahrnuté do původně zrušené uzávěrky, ale pouze doklady změněné.

Jak automatizovat oceňování, zaúčtování a uzávěrky skladových dokladů

V případě většího množství skladových dokladů doporučujeme procesy oceňování skladových pohybů, zaúčtování dokladů a provedení uzávěrky skladu automatizovat. K tomuto účelu slouží naplánované úlohy Uzávěrka skladu a Účtování skladových dokladů. Pro efektivní využití jejich potenciálu doporučujeme využít následující postup, který procesy oceňování a zaúčtování maximálně optimalizuje.

V agendě Firemní údaje, v kategorii Sklad, nastavte parametr „Povoleno zaúčtování oceněných (neuzavřených) skladových dokladů“ na hodnotu Ano.

Obr. 1: Nastavení v agendě Firemní údaje.
Obr. 1: Nastavení v agendě Firemní údaje.

Vytvořte naplánovanou úlohu typu Uzávěrka skladu. Na subzáložce Plán nastavte denní spouštění.

Obr. 2: Naplánovaná úloha Uzávěrka skladu.
Obr. 2: Naplánovaná úloha Uzávěrka skladu.

V parametrech úlohy zvolte možnost Ocenění skladových pohybů a zatrhněte volbu „Zaúčtovat skladové doklady“. Pomocí tlačítka Upravit výběr zvolte sklady, které chcete do naplánované úlohy zahrnout.

Obr. 3: Detailní nastavení parametrů naplánované úlohy.
Obr. 3: Detailní nastavení parametrů naplánované úlohy.

Díky každodennímu provádění budou skladové doklady oceněny a zaúčtovány v předstihu před uzávěrkou skladu.

Pro provádění samotné uzávěrky skladu (po obdobích) vytvořte ještě jednu naplánovanou úlohu typu Uzávěrka skladu. Tentokrát nastavte měsíční interval opakování.

Obr. 4: Naplánovaná úloha Uzávěrka skladu.
Obr. 4: Naplánovaná úloha Uzávěrka skladu.

V parametrech úlohy zvolte možnost „Uzávěrka skladu“ → „Za předešlé období“.

Obr. 5: Detailní nastavení parametrů naplánované úlohy.
Obr. 5: Detailní nastavení parametrů naplánované úlohy.

Pro usnadnění práce se zaúčtováním doporučujeme na řadách dokladů nastavit účtování přímo do účetního deníku.

Obr. 6: Nastavení účtování přímo do účetního deníku.
Obr. 6: Nastavení účtování přímo do účetního deníku.

Veškeré podrobnosti a nastavení naleznete v online nápovědě. Skladovým dokladům a uzávěrkám se podrobně věnují také naše školení na ABRA Academy. Sledujte aktuální nabídku kurzů.