Blog

Ušetřete až 40 % nákladů na digitalizaci své firmy

19. 5. 2023
Nastavení sortimentu pro e-shop

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu I. pro aktivitu Digitální podnik – virtuální podnik v rámci národního Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Dotace podpoří investice do nevýrobních technologií, které vás zásadně posunou v digitalizaci, případně automatizaci procesů a přinesou do vašeho podnikání nové funkcionality. Je určena malým a středním podnikům, kterým na podporované aktivity přispěje až 40 % nákladů.

Podporované aktivity

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní je investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů). V rámci digitální transformace firmy lze žádat o dotaci na nákup nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Spadá sem také pořízení nového ERP systému – vyberte si z nabídky našich informačních systémů.

Pokud již informační systém ABRA využíváte, nebo vás zajímá podpora digitalizace souvisejících firemních procesů, je možné využít dotaci i na další aktivity. Výzva zahrnuje podporu pro logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie, HW pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě, kybernetickou bezpečnost, SW aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení, monitorovací systémy, BIM a CDE systémy či vytvoření digitálního dvojčete.

Jak se do výzvy zapojit

Podpora je určena pro malé a střední podniky (dle definice GERB) a počítá s výší podpory 250 tis. Kč až 200 tis. EUR, která představuje 40 % nákladů pro malé firmy a 30 % pro střední podniky. Žadatel musí mít v režimu de minimis dostatečné nevyčerpané prostředky. Projekt musí být jednoetapový. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 7. 2025. Příjem žádostí probíhá od 3. 7. 2023 do 2. 11. 2023. Podobnosti najdete na stránkách Operačního programu.

Požádejte o pomoc specialisty

S čerpáním dotací vám pomohou specializované poradenské firmy. V případě čerpání na technologie spojené s našimi ERP systémy vám velmi rádi poskytneme součinnost.