Nové funkce pro MS Excel

Vytváření plánů a modelů v excelovských tabulkách je běžná součást manažerské práce. S novou sadou funkcí pro MS Excel pracujete v těchto tabulkách s aktuálními daty z informačního systému ABRA Gen.

Vytváření plánů a modelů v excelovských tabulkách je běžná součást manažerské práce. S novou sadou funkcí pro MS Excel pracujete v těchto tabulkách s aktuálními daty z informačního systému ABRA Gen.

Funkce načítají do buněk v Excelu data z ABRA Gen pomocí rozhraní API. Data jsou proto k dispozici kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu. Pro každou funkci je připraven vzorový Excelovský list s makry, který obsahuje jednoduchou tabulku s předvyplněnými API dotazy. S tabulkou pracujete stejně, jako jste v Excelu zvyklí.

Balíček obsahuje 10 funkcí, které umí získat hodnoty z různých agend systému ABRA Gen. S údaji z účetního deníku pracují funkce AbraTurnover a AbraBalance, které do vašich tabulek vkládají obrat účtu a jeho zůstatek. Údaje ze skladových dokladů do tabulek vloží funkce AbraStock a AbraMove, díky nimž můžete kalkulovat se stavem zásob ve skladu a skladovými pohyby. A to jak s počtem kusů, tak s cenou. Funkce AbraSale ze stejného zdroje vrací počet nebo cenu prodaných kusů.

Další funkce umožňují do tabulek vkládat zaplacené, nezaplacené a dobropisované pohledávky a závazky, účetní a daňové odpisy, stav majetku nebo informace o zaměstnancích a mzdách včetně počtu mzdových listů, úvazků v hodinách, fondu pracovní doby, odpracované doby a hrubé mzdy.

Více informací se dočtete v příspěvku Pracujte s daty z ABRA Gen online v excelovských tabulkách.

Související videa: