Aktuality

Vidět správné informace znamená lépe reagovat na budoucnost

18. 11. 2020
Nové reporty v ABRA BI

V dnešní době mnoho firem trápí nejistota. Jak si na tom stojí naše firma? O kolik se změnily tržby a jak se odchylují od plánu? Jak se vyvíjejí mzdové náklady? Jaký je objem pohledávek a jakým z nich je nutné se obratem věnovat? Kolik zboží je na skladě a jak dlouho zásoby přibližně vydrží? Pro management je klíčové znát odpovědi na tyto a další otázky ihned a vidět stěžejní firemní informace přehledně, online a ve správných souvislostech.

Primární data eviduje informační systém ABRA Gen a s využitím nástroje ABRA BI může každý manažer relevantní KPI’s sledovat na jednom místě v ucelených a přehledných reportech, které jsme sestavili podle dlouholetých zkušeností z praxe. Správně nastavené ukazatele vám svým vývojem navíc pomohou odhadnout budoucnost a pružně reagovat na situaci na trhu.

Zkušený tým pro vizualizaci

Možnost podívat se kdykoliv na aktuální kondici firmy v klíčových ukazatelích považujeme za jedno z nejdůležitějších témat pro efektivní rozhodování a následný detailní controlling. Proto jsme tým pro vizualizaci uchopili nově tak, aby byl složený z programátorů, konzultantů a zkušených odborníků z praxe zaměřené na komplexní finanční řízení firmy.

Díváme se na data z pohledu zákazníka a snažíme se porozumět potřebám majitelů, finančních a obchodních ředitelů, ale i manažerů nákupu či výroby. Následně doručíme řešení, které je svým obsahem každému srozumitelné a hlavně užitečné. Náš tým vám pomůže nejen s implementací ve vaší společnosti, ale doporučí i vhodné procesní změny uvnitř firmy.

Nové základní reporty v ABRA BI

Připravili jsme zcela inovovanou verzi základních reportů v ABRA BI, které v sobě mají silnou vizualizaci a jsou nastavené tak, aby hned navedly uživatele na nejdůležitější informace o aktuálním stavu firmy. Reporty jsme rozdělili do hlavních oblastí podnikatelské činnosti, s důrazem na snadnou orientaci uživatele, přehlednost, jednoduchost ovládání. Přístup k datům plně respektuje nastavení přístupových práv.

Reporty dle hlavních oblastí podnikatelské činnosti
Reporty dle hlavních oblastí podnikatelské činnosti

Hlavní výhody nových základních reportů:

  • Přehlednost – všechny reporty jsou seskupeny do srozumitelných oblastí ekonomického řízení firmy, na jednom místě
  • Intuitivnost – rychle se orientujete a vždy víte, kde informace hledat
  • Přístupnost – snadná uživatelská dostupnost a ovladatelnost, stačí připojení k internetu
  • Samostatnost – nemusíte pátrat po doplňujících informacích v různých odděleních nebo v ABRA GEN, máte je k dispozici přímo
  • Responzivita – reporty lze prohlížet i na mobilních zařízeních
  • Drill down – určité reporty nabídnou propad až na primární doklad
  • Rychlost nasazení – standardní reporty čerpající data z ABRA GEN máte ihned k dispozici, s doplněním individuálních ukazatelů vám pomůže náš tým

Rychlý pohled do vybraných oblastí reportingu

Reporty pro vedení

Základní informace pro vedení společnosti dokáže pokrýt valnou většinu požadavků. Ihned zde vidíte aktuální hospodářský výsledek společně s možností určit jeho příčiny v grafu vývoje tržeb a marží. Najdete zde také personální náklady včetně průměrných tržeb na zaměstnance, strukturu pohledávek a závazků, rozdělení celkových nákladů firmy nebo rentabilitu obchodních tržeb. Většina ukazatelů pracuje s obdobím posledních dvanácti měsíců, přičemž pro ještě lepší určení sezónnosti tržeb lze vidět také data za poslední tři roky.

Manažerské reporty pro vedení firmy
Manažerské reporty pro vedení firmy

Prodejní reporty

V prodejních reportech je důležité sledovat vývoj některých parametrů tržeb na týdenní nebo i denní bázi. Grafy tržeb zahrnují také měsíční tržby přepočtené na kalendářní den, dále porovnání výše tržeb s plánem či jejich projekci, tedy to, jak moc se plánované tržby mohou od celkového plánu odchýlit. Obchodník zde nalezne také Top 5 produktů, obraty u zákazníků s přehledem faktur po splatnosti nebo geografickou mapu prodejů, která přes jednotlivé okresy ČR mapuje objem prodeje s proklikem až na poslední fakturu.

Manažerské prodejní reporty
Manažerské prodejní reporty

Pohledávky a závazky

Přehledně vidíte nejen strukturu pohledávek a závazků vč. rozložení dle jejich splatností, ale také stav hotovosti i stavy zůstatků na bankovních účtech nebo nominální a vážené splatnosti odběratelů i dodavatelů.

Report pohledávek a závazků
Report pohledávek a závazků

Skladové hospodářství

V této oblasti najdete pohled na aktuální stav skladů a vývoj stavu zásob. Zajímavým ukazatelem je krytí tržeb zásobami, ze kterého vidíte, na jak dlouho vám podle průměrného vývoje tržeb vydrží zásoby ve skladu, nebo naopak, jestli nemáte v zásobách utopené peníze zbytečně na několik měsíců. To by mohlo vést k rostoucímu stavu položek na skladě bez pohybu (tzv. „ležáky“), proto i je zobrazujeme. Dále pak vidíte Top 5 položek podle množství, finančního objemu apod.

Reporty ze skladového hospodářství
Reporty ze skladového hospodářství

Chcete mít i vy dokonalý přehled o své firmě? Kontaktujte nás, společně najdeme řešení.

Mám zájem o předvedení Vidět správné informace znamená lépe reagovat na budoucnost CZ