Aktuality

Zrychlujeme v aktuální verzi ABRA Gen 20.3.12

9. 12. 2020
Nová verze ERP ABRA Gen

Přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň! Poslední rok se práce na vývoji ABRA Gen soustředila na zrychlování a zvyšování výkonu celého systému. Díky jeho komplexnosti vyžadovala optimalizace dílčích procesů a algoritmů obrovský kus mravenčí práce, která nebyla na první pohled vidět. V aktuální verzi ABRA Gen 20.3.12 se kostičky vývojářského úsilí poskládaly dohromady a uživatele čeká v určitých oblastech významné zrychlení práce.

Kde zrychlujeme?

 • Skladové a DPH uzávěrky. Dobu vytvoření nové DPH uzávěrky jsme zrychlili 5,6krát! Navíc s narůstajícím počtem dokladů se doba vytvoření uzávěrky výrazně nemění.
 • Provádění rušení skladové uzávěrky díky nerušení zaúčtování skladových dokladů. Díky tomu je řádově rychlejší i opakování skladové uzávěrky.
 • Ukládání opravovaných dokladů (záznamů) napříč systémem díky úpravě validací. Nově při ukládání opravovaných záznamů nedochází k validaci hodnot odkazujících do číselníku, pokud tyto nebyly v průběhu editace záznamu změněny.
 • Snížení počtu požadavků z ABRA Gen na aplikační server až o 85 %, což vede k celkovému zrychlení práce v systému
 • První přihlášení uživatele do WebAPI.
 • Otevírání malých číselníků (používaných při vyplňování navázaných záznamů do formulářů). Zrychlení je patrné zejména při provozu na terminálovém serveru.
 • Práce s číselníky s využitím nové technologie a našeptávače.
 • Práce s velkými doklady.

Jaké novinky přináší aktuální verze?

 • Přidali jsme možnost předběžného účtování skladových dokladů, které nejsou uzavřeny skladovou uzávěrkou, ale byly pouze předběžně oceněny uzávěrkou „nanečisto“. Systém nově umožňuje po provedení uzávěrky skladu, resp. ocenění, provést zaúčtování uzavřených, resp. oceněných dokladů.
 • Volání uložených skriptů prostřednictvím API nově podporuje kromě formátu JSON také prostý text – při předávání hodnot vstupních parametrů i při vracení výsledků.
 • Upravili jsme vlastnosti řad dokladů. Maximální délka zkratek řad dokladů byla zvýšena ze 4 znaků na 10, v jedné řadě lze vystavit až 99 999 999 dokladů.
 • Interní doklady podporují účtování částek do výše 9 999 999 999 999,99.
 • Z agend Ostatní příjmy a Ostatní výdaje je nově možné odeslat platbu na připojený platební terminál. Funkcionalita je dostupná i ze skriptování.
 • Přidali jsme přebírání DPH sazby nastavené na úrovni jednotek skladových karet napříč systémem. Pokud je DPH sazba nastavená na jednotce, má přednost před nastavením na hlavičce skladové karty.
 • Na skladových kartách je možné definovat tzv. etalon pro přepočty mezi vzájemně souměřitelnými měrnými jednotkami. Mechanismus umožňuje využívat doklady typu Záměny i na skladové karty evidované v různých (souměřitelných) jednotkách.
 • Vylepšili jsme modul Kapacitní plánování:
  • Implementovali jsme systém řízení tzv. mobilních zdrojů, které nejsou svázány s konkrétním výrobním pracovištěm, ale přesouvají se mezi standardními kapacitními jednotkami.
  • Přeplánování úkonů zohledňuje prioritu nastavenou na výrobních dokladech, případně skladových kartách výrobků.
  • Dílenské úkony, které se nepodaří zaplánovat, se nepřesouvají do plánu, ale zůstávají v seznamu „Dílenské úkony k zaplánování“ s indikací příčiny chyby (chybějící mobilní zdroj, nekompetentní stroj, předchůdce není zaplánován atd.).
  • Na pracovištích lze evidovat výjimečné (dočasné) směny a jejich platnosti.
  • V kapacitním plánu je možné graficky znázorňovat hranice směn.

Podrobnosti o všech změnách v aktuální verzi najdete v online nápovědě. Vybrali jsme také pro vás přehled nejzajímavějších tipů, jak s pomocí nových funkcí urychlit, zjednodušit či zefektivnit práci v systému.