Legislativa

Zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě

2. 1. 2022
Zpracování účetnictví v informačním systému

Stát se v loňském roce rozhodl přilepšit rodinám s dětmi zvýšením daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě. Příjemné je, že zvýšení platí již pro zdaňovací období 2021 a promítne se v ročním zúčtování záloh.

Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

První změna zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), v případě třetího a dalšího dítěte z částky 24 204 Kč za rok na částku 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). Zvýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů upravuje již pro zdaňovací období 2021. Na základě znění přechodného ustanovení bude zvýšení daňového zvýhodnění na děti u příjmů ze závislé činnosti aplikováno až po skončení zdaňovacího období roku 2021. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti promítne zaměstnavatel zaměstnancům až po skončení roku v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 za celé zdaňovací období, resp. za kalendářní měsíce, kdy poplatník splňoval nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti.

Upozorňujeme, že v ABRA Gen s aplikací automatické aktualizace „Zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě“ se změní hodnota globální proměnné pro rok 2021 a tedy v případě, že budou s touto hodnotou přepočítané mzdové listy v roku 2021 (např. opravy prosince), dojde k vyššímu uplatnění daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě. Následně bude tato skutečnost započítaná a vypořádaná přes Roční zúčtování za rok 2021, pokud na Souhrnném mzdovém listu nezadáte korekci.