Legislativa

Jak efektivně pracovat s datovou schránkou v ABRA Gen

7. 3. 2022
Tipy a triky pro informační systém

Komunikace se státní správou přes datové schránky je běžnou součástí pracovní agendy každé firmy. ABRA Gen umožňuje archivovat přijaté i odeslané zprávy ve vlastní databázi, a tím pádem nemusíte platit za archivaci zpráv v datovém trezoru, abyste je měli k dispozici déle než 90 dní.

Navíc ABRA Gen dovoluje přijaté zprávy podle nastavených pravidel automaticky zpracovat a přiložené dokumenty určitých zpráv (např. e-neschopenky) ukládat na server, kam má přístup pouze vaše mzdová účetní. Nebo zprávy o udělených pokutách za váš vozový park ukládat do adresáře vedoucího autoparku apod.

Pozn.: ABRA Gen má i přímou podporu správy e-neschopenek, s jejímž nastavením vám může pomoci náš konzultant. Před nasazením je potřeba zajistit el. certifikát a nastavit příslušná povolení na portálu správy sociálního zabezpečení.

Jak propojit datovou schránku s ABRA Gen

Nejprve je potřeba nastavit napojení na datovou schránku. To provedete v agendě E-mailové účty.

Obr 01: Nastavení přístupu k datové schránce v agendě E-mailové účty
Obr 01: Nastavení přístupu k datové schránce v agendě E-mailové účty

Předně nastavte typ účtu na Datová schránka, přidejte název své datové schránky, její přihlašovací údaje a řady dokladů se střediskem, pod jakým bude zpráva v systému uložena.

Ostatní parametry nastavení jsou podrobně popsány v online nápovědě.

Nastavení práv na řadu dokladů a středisko můžete sjednotit s nastavením práv uživatelů systému. Tím určíte, kdo může zprávy číst nebo odesílat přímo v systému ABRA Gen.

Po tomto nastavení lze již zprávy ručně stahovat v agendě Doručené e-maily:

Obr 02: Stažení doručených zpráv v agendě Doručení e-maily
Obr 02: Stažení doručených zpráv v agendě Doručení e-maily

Posílat zprávy naopak můžete v agendě Odeslané e-maily. Zde je potřeba kromě typu účtu uvést adresáta (při vyplnění na konkrétní firmě se údaje automaticky přenesou), a pak v záložkách Přílohy a Datová zpráva doplnit další podrobnosti.

Máte-li nastaveno automatické odesílání, stačí zprávu jen uložit. V opačném případě je potřeba zprávu odeslat tlačítkem „Odeslat“.

Obr 03: Posílání zpráv v agendě Odeslané e-maily
Obr 03: Posílání zpráv v agendě Odeslané e-maily

Automatické stahování

V naplánovaných úlohách existuje volba „Příjem elektronických zpráv“. V následujícím příkladu vidíte nastavení, které zprávy stahuje každý pracovní den v 8:00 (vyloučíte tak stažení v sobotu a neděli).

Obr 04: Automatické stahování zpráv v agendě Naplánované úlohy
Obr 04: Automatické stahování zpráv v agendě Naplánované úlohy

V záložce Parametry úlohy musíte ještě nastavit právě svoji datovou schránku ke stahování:

Obr 05: Nastavení datové schránky pro automatické stahování zpráv.
Obr 05: Nastavení datové schránky pro automatické stahování zpráv.

Automatické zpracování

Jestliže kromě prostého stažení zprávy do ABRA Gen chcete, aby se obsah vybraných zpráv automaticky uložil na nějakém konkrétním místě, použijte agendu Pravidla zpracování doručené e-mail pošty:

Můžete nastavit, za jakých podmínek se má automatická akce stát. Konkrétní podmínky je potřeba nastavovat podle typu doručených zpráv.

Obr 06: Pravidla zpracování doručené e-mailové pošty
Obr 06: Pravidla zpracování doručené e-mailové pošty

Vlastní požadovaná akce se nastavuje v záložce „Akce“:

Obr 07: Pravidlo pro uložení/zálohování vybraných zpráv na disku
Obr 07: Pravidlo pro uložení/zálohování vybraných zpráv na disku

Akcí lze nastavit i více najednou. Parametry pro nastavení konkrétní akce jsou dány její typem. Například „Zálohovat“ má jediný parametr, a to adresář, do kterého se mají přílohy ukládat.

Aby se akce prováděly automaticky, je nutné opět nastavit naplánovanou úlohu. Protože automatické akce se aplikují na jednu zprávu pouze jedenkrát, je možné úlohu pouštět i několikrát denně, aniž by docházelo k duplicitám. Stejná naplánovaná úloha může zpracovávat i doručené e-maily například s elektronicky doručenými fakturami nebo zálohovými listy.

Pozn.: Se složitějším nastavením automatického zpracování doručené e-mailové pošty vám pomůže náš konzultant.