Aktuality

Návrat zaměstnance ze zahraničí a samoizolace

8. 10. 2021
Změny pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Ochranné opatření (dále jen „opatření“) Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) s účinností od 11.9.2021 zavedlo postup pro osoby, které přijíždějí do ČR. Jde-li o příjezd ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, stanovuje opatření mj. povinnost podrobit se po návratu tzv. samoizolaci do doby výsledku RT-PCR testu.

Update 26.10.2021: Soud zrušil povinnost podstoupit samoizolaci při návratu ze zahraničí. Více v rozsudku Městského soud v Praze.

Obecně se samoizolace nevztahuje na očkované osoby či osoby, které nemoc prodělaly.

Zaměstnanec je dle opatření povinen informovat zaměstnavatele o příjezdu ze zemí s rizikem výskytu onemocnění COVID-19. U neočkovaného zaměstnance bez příznaků nemoci může poté nastat několik variant:

 • Zaměstnanec se vrací ze zemí s nízkým či středním rizikem. Musí se do 5 dnů podrobit RT-PCR testu, jehož výsledek předloží zaměstnavateli. Do té doby může být vpuštěn na pracoviště zaměstnavatele pouze s použitím respirátoru.
 • Zaměstnanec se vrací ze zemí s vysokým až extrémním rizikem. Musí se podrobit nejdříve 5. den po příjezdu RT-PCR testu (v případě země s extrémním rizikem nejdříve 10. den). Do té doby je v samoizolaci.

Pro účely sociálního pojištění není samoizolace legislativně definovaná. Analogicky lze použít § 167, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zde se za totožný pojem jako karanténa (důležitá osobní překážka na straně zaměstnance) považuje též mimořádné opatření při epidemii dle zákona o ochraně veřejného zdraví, které omezuje či zakazuje výkon práce (kam spadají i ochranná opatření MZČR, tedy také samoizolace).

Dobu samoizolace jde pro zaměstnance i zaměstnavatele řešit těmito způsoby:

 • Zaměstnanec vyplní Příjezdový formulář po návratu ze zemí s vysokým až extrémním rizikem a kontaktuje svého ošetřujícího lékaře nebo příslušnou krajskou hygienickou stanici (KHS) a požádá o vystavení Potvrzení o nařízení karantény ( 14 dní nepřítomnosti).

  Řešení v ABRA Gen

  Mzdové listy → záložka Nemocenské dávky (výběr zaměstnance) → Nový záznam → Druh ND (karanténa) → ostatní údaje jako u běžné náhrady při dočasné pracovní neschopnosti.

 • Zaměstnanec se se zaměstnavatelem dohodne, zda tuto nepřítomnost budou řešit jako neplacené volno či se domluví na čerpání dovolené, práci z domova apod. Výhodou této varianty je v případě negativního testu rychlejší návrat do práce.

  Řešení v ABRA Gen (neplacené volno)

  Mzdové listy → záložka Nepřítomnosti (výběr zaměstnance) → Nový záznam → Druh nepřítomnosti (neplacené volno krátkodobé) → doba nepřítomnosti se zadá dle doby samoizolace (do výsledku RT-PCR testu).

Vyjde-li zaměstnanci pozitivní test, vystaví ošetřující lékař nebo KHS Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (resp. Potvrzení o nařízení karantény). Bude-li zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) déle než 14 dní, vystaví zaměstnavatel Přílohu k žádosti o dávku pro příslušnou OSSZ. Pokud bylo neplacené volno v minulém kalendářním měsíci před vznikem DPN, bude tato doba automaticky na příloze zobrazena jako tzv. vyloučená doba (shodně s jakoukoliv omluvenou nepřítomností v práci bez náhrady mzdy).

Software ABRA Gen není nutné aktualizovat, jelikož s výše uvedenými druhy nepřítomností již počítá. Dohodnou-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem na variantě „neplacené volno“ a bude-li chtít zákazník zvlášť tuto překážku evidovat, může si v číselníku nepřítomností vytvořit nový druh, např. Neplacené volno – samoizolace.

Řešení v ABRA Gen

Mzdy a personalistika → Číselníky → Druhy nepřítomností → označte řádek Neplacené volno krátkodobé a dejte Zkopírovat → zvolte svůj kód nové nepřítomností a název (např. Neplacené volno – samoizolace) → Uložit.

Zaměstnavatelům často do zahraničí vyjíždějících zaměstnanců lze doporučit sledování aktuálních opatření MZČR (včetně seznamu rizikových zemí) na tomto odkazu.