Legislativa

Postup hromadné opravy DPH sazeb v ABRA Gen

15. 12. 2023
Změna sazby DPH

Od 1. ledna 2024 začne platit novela zákona o DPH. Podrobnosti o změnách v sazbách DPH včetně příkladů k uplatnění sazby DPH při její změně jsme vás informovali v naší aktualitě. Změnu sazeb je nutné provést před prvním prodejem v novém roce. Ukážeme vám jednoduchý postup, jak se na změnu připravit a hromadně sazby opravit.

Pro hromadnou opravu DPH sazby u skladových karet v lednu 2024 doporučujeme tento postup:

Vytvořte v číselníku „Skladové menu“ dočasné skladové menu:

Změna DPH sazby 1/2024

  • DPH sazba 21%
  • DPH sazba 12%
  • DPH sazba 0%

Nyní v prosinci do jednotlivých menu zařaďte ty skladové karty, které od 1.1.2024 spadají do jiné DPH sazby, než v roce 2023.

V číselníku Skladové menu, na záložce „Skladové karty“ použijete tlačítko „Přidat“ a vyberte skladové karty, které do příslušné DPH sazby budou od 1/2024 patřit.

V lednu 2024 před prvním prodejem je potřeba postupně v jednotlivých menu označit zařazené skladové karty.

Použijte rozšířenou volbu tlačítka „Oprava“ -> „Hromadná oprava“ a zadejte příslušnou DPH sazbu odpovídající danému skladovému menu, ve kterém byly označeny skladové karty.

Automatická aktualizace pro ABRA Gen verze řady 23.0./23.1./23.2. byla již uvolněna:

  • Obsahuje přidání nové snížené 12 % sazba DPH.
  • Byly zavedeny nové DPH indexy pro 12 % a 0 % sazbu DPH.
  • Byl zaveden nový Pokladní DPH index pro 12 % sazbu DPH.
  • Do účetního rozvrhu byl přidán účet 34312 (na stávajících datech je potřeba převzít nový účet 34312 ze vzoru a nastavit si ho v agendě DPH sazby u nové 12 % sazby).
  • Byl upraven popis DPH indexů: KorOd21PN + KorOd12PN - Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 77a, § 79 až § 79e.