Pozor na podvodné e-maily

10. 6. 2021
Data v bezpečí před kryptovirem

V současné době jsme zaznamenali výskyt podvodných e-mailů, které zneužívají oficiální komunikaci různých firem a obsahují odkazy na škodlivý ransomware nebo jinak zavirované soubory. Takový software v infikovaném počítači nejen zablokuje přístup k veškerým datům, ale zároveň zneužije kontakty z e-mailových klientů a rozešle infikované zprávy dalším uživatelům. Zde právě hrozí největší nebezpečí, protože se ve zprávách objevují jména, která jsou vám známá.

Zpráva může vypadat třeba nějak takto:

Příklad podvodného e-mailu s odkazem na ransomware

Proto bychom všem rádi připomenuli základní pravidla bezpečného chování při práci s e-maily:

  • vždy zkontrolujte, zda adresa odesílatele odpovídá skutečnému adresátovi
  • neklikejte na neznámé, neočekávané odkazy či přílohy
  • najetím myší nad odkaz (bez kliknutí!) zkontrolujte, o jakou adresu nebo typ souboru se jedná
  • nevyžádané e-maily trvale smažte, nenechávejte je v koši
  • spamové filtry nezachytí vše a techniky hackerů jsou většinou o chvíli před nimi, proto se chovejte vždy obezřetně

Před ztrátou dat vás také ochrání důsledné zálohování dat. Komplexnějším řešením je pak provoz celého informačního systému v zabezpečeném cloudu.