Legislativa

Prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu

24. 11. 2021
Legislativní zprávy

V posledních měsících vzrostly ceny plynu a elektřiny na trzích s těmito komoditami několikanásobně. Proto se Ministerstvo financí rozhodlo přistoupit ke vstřícnému kroku. V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Podrobnosti naleznete ve zprávě GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH.

Daňové přiznání a kontrolní hlášení

Plnění, které splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, bude vykázáno na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně dle zákona o DPH. Toto platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, poskytovatel plnění jej uvádí nadále na řádku 25 daňového přiznání. V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně, neuvádí, a to ani v případech režimu přenesení daňové povinnosti.

Zadávání dokladů v systému ABRA Gen

Připravili jsme pro vás podrobnou PDF příručku, kde vám na konkrétních příkladech ukážeme, jak zadávat příslušné doklady v ABRA Gen: