Ako skontrolovať a doplniť sériové čísla a šarže

7. 4. 2021
Ak vaša firma obchoduje, vyrába či inak pracuje s produktami so sériovými číslami alebo šaržami na skladových dokladoch, je vhodné priebežne kontrolovať ich správnosť a vyplnenie na patričných miestach. Na poslednú bezproblémovú kontrolu máte šancu pred vykonaním skladovej uzávierky. Ak má byť neskôr doplnené sériové číslo alebo šarža, je nutné uzávierku rušiť, čo má dopad i na účtovníctvo. Predídete tak veľmi problematickému doplňovaniu údajov spätne až na konci roka pri inventúre. Pritom kontrola je veľmi jednoduchá. Stačí spustiť agendu „Skladové pohyby“ a v obmedzení zadať podmienku Sériové čísla a šarže Neúplne zadané.
Obr 01: Kontrola sériových čísel a šarží v agende Skladové pohyby.
Obr 01: Kontrola sériových čísel a šarží v agende Skladové pohyby.
Po nájdení problémových dokladov môžete zvoliť „Doklad“ a príslušný záznam opraviť alebo doplniť. Čím skôr opravu vykonáte, tým je väčšia šanca, že doplníte správny údaj.
Obr 02: Oprava nájdených záznamov.
Obr 02: Oprava nájdených záznamov.
Rovnakú priebežnú kontrolu si môžete uľahčiť, ak používate automatizačný server a necháte si do e-mailu pravidelne zasielať prehľad dokladov s nesúladom množstva – sér. čísla/šarže.
Obr 03: Naplánovanie zasielania prehľadu skaldových pohybov.
Obr 03: Naplánovanie zasielania prehľadu skaldových pohybov.