Riešenie možnej chybové hlášky po aplikácii Automatických aktualizácií

3. 2. 2021
V prípade, že sa vám po aplikácii automatických aktualizácií zobrazí napr. pri výpočte miezd chybová hláška: "Neznámá položka TNxWageListPartial", je potrebné reštartovať systém ABRA Gen. K chybe dochádza z dovôdu pridania položiek v rámci automatickej aktualizácie.