Registrácia Zákazníckeho portálu

Postup registrácie:

  1. Stiahnite si Žiadosť o zaslanie prihlasovacích údajov do Zákazníckeho portálu (formát MS Word).
  2. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť nám pošlite späť jedným z týchto spôsobov:
    • Štatutárny zástupca oscanuje vyplnenú žiadosť, ktorú vlastnoručne podpíše a odošle na [email protected]
    • Štatutárny zástupca priloží k žiadosti elektronický podpis a odošle na [email protected]
    • Štatutárny zástupca vyplnenú žiadosť vytlačí, podpíše a zašle poštou na adresu: ABRA Software s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Registračné údaje na Zákaznícky portál sú poskytované výhradne štatutárnym zástupcom firiem.

Pozn.: V prípade otázok k vyplneniu a odoslaniu žiadosti nás môžete kontaktovať na: [email protected] alebo telefonicky: 00421 /2/ 3305 6584.

Registrácia prebehla, ako aktivujem účet?

Aktivujte si účet na Zákazníckom portáli na stránke https://zp.abra.eu/sk/aktivacia. Aktiváciu musí vykonať štatutárny zástupca spoločnosti, alebo im povarená osoba, ktorá sa tak stane za firmu zodpovednou osobou s administrátorským oprávnením pre Zákaznícky portál.

Po aktivácii je portál dostupný na adrese https://zp.abra.eu/sk/aktivacia, kde môžete ďalej editovať svoje prístupové údaje, informácie o vašej spoločnosti a registrovať ďalších užívateľov z vašich zamestnancov.