Naplánovanie úlohy 2. časť: Príklady využitia

Zoznámime vás s nastavením vybraných typov naplánovaných úloh – aktualizácie kurzového lístku, zálohovanie dát a zasielanie tlačových zostáv e-mailom.

blank

V minulom diely sme vám ukázali, ako nainštalovať a nastaviť automatizačný server potrebný k vykonávaniu naplánovaných úloh. V tomto videu rozoberieme niekoľko príkladov jeho typického využitia.

Ako prvé vám ukážeme automatickú aktualizáciu kurzového lístku. O výsledku spracovania úlohy si je možné nechať zasielať správy prostredníctvom interných odkazov alebo e-mailov. Naplánované úlohy sa využívajú taktiež k automatickému zálohovaniu dát. Posledným často využívaným typom naplánovaných úloh, ktorý vám predvedieme, je periodické zasielanie tlačových zostáv.