Aktuality

Změny ve výpočtu a vykazování DPH v ABRA Gen 2019

2. 10. 2019
Nová verze ERP ABRA Gen

V rámci schváleného daňového balíčku 2019 došlo k některým změnám ve výpočtu DPH. Jedná se o změny v § 36 a § 37 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb, které upravují výpočet DPH z prodejní ceny včetně DPH (výpočet DPH shora) a pravidla pro zaokrouhlování DPH při hotovostních i bezhotovostních úhradách.

Veškeré podrobnosti o změnách a související úpravy v systému ABRA Gen popisuje dokument Změny ve výpočtu a vykazování DPH v ABRA Gen 2019:

Upozornění pro případ, že používáte metodu výpočtu DPH zdola

Upozorňujeme na Finanční správou vydané upřesnění výkladu novely Zákona o DPH, §37 písm. b) bod) 1, a to ohledně zdanění haléřového zaokrouhlení dokladů placených bezhotovostně.

Zdroj: Finanční správa

„…Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.“

Doporučení, jak nastavit příslušné parametry v ABRA Gen od 1.10.2019

  1. Předvyplňování nastavení zaokrouhlování na DPH dokladech

Předvyplnění zaokrouhlení DPH na 2 desetinná místa a doporučené předvyplnění celkového zaokrouhlení dokladu nastavte v agendě: Firemní údaje – Obecné – Předvyplnění

Zakrouhlení DPH v agendě Firemní údaje

Nastavení se projeví v detailu faktury vydané na záložce Obsah, kde je Zaokrouhlování DPH nastaveno na hodnotu Aritmeticky 0,010.

Podle výše zmíněného vyjádření Finanční správy je možné nastavit zaokrouhlování na bezhotovostních dokladech na celé koruny bez porušení zákona o DPH:

Zaokrouhleni vypočtu DPH

Doporučené nastavení od verze 19.4.1

Pokud používáte maloobchodní nebo restaurační prodej, tak proveďte kontrolu nastavení v číselníku: Provozy – Detail – Předvolby 1 – Zaokrouhlování

A dále: Provozy – Detail – Platby

Zaokrouhlování v agendě Provozy
  1. Přesnost zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH

Parametr nastavte v agendě Firemní údaje na záložce Parametry na hodnotu „Bez zaokrouhlení“. Na hlavičce faktury vydané v části Údaje DPH zkontrolujte stisknutím tlačítka Nastavení hodnotu parametru Zaokrouhlení koeficientu, která musí být „bez zaokrouhlení“.

Parametr zaokrouhlování

Od verze 19.5 přibude také nová volba parametru „Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz“ s hodnotou „Dle hodnoty výsledku zúčtování“. Parametr je potřeba po update na verzi 19.4/19.5. zkontrolovat a nastavit ručně.

Zaúčtování zdaněných záloh

V souvislosti s oznámením Finanční správy z 18. 10. 2019, že ani bezhotovostní zaokrouhlení celkové částky dokladu na celé koruny se nedaní, je vhodné nastavit parametr „Zdanění zaokrouhlení dokladů na výstupu (od 1. 4. 2019 pouze pro bezhotovostní operace)“ na hodnotu „nezdaňovat“, jinak bude ze zaokrouhlení bezhotovostních daňových dokladů při metodě výpočtu DPH shora DPH odváděno.

Zdanění zaokrouhlení dokladů

Přehled legislativních změn v jednotlivých verzích ABRA Gen

19.2.3

  • Nová definice přiznání DPH – vzor 21 U s novou strukturou výkazu Kontrolního hlášení DPH a změnou formuláře DPH přiznání v části, kde jsou vykazovány nedobytné pohledávky.
  • Upravena Uzávěrka DPH, v rámci uzávěrky se provede kompletní výpočet odvodu DPH v četně údajů v části „Výpočet daně“

19.4.1

  • Možnost nezaokrouhlovat bezhotovostní platby v POS
  • Upozornění na nesprávné nastavení zaokrouhlení DPH v POS
  • Automatické nastavení parametru „Přesnost zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH“ na „bez zaokrouhlení“.

19.5.5

  • Dobropisy vydané jsou vykazovány ve zdaňovacím období podle položky Datum odvodu, v které evidujete, kdy příjemce opravný daňový doklad obdržel. Pokud se doklad vykazuje v části A.4, potom se vykáže s datem plnění dobropisu.
  • Přepočet záloh v cizí měně při zúčtování daňového zálohového listu do faktury vydané se řídí výsledkem zúčtování.
  • Z průvodce tvorbou daňových dokladů bylo odstraněno nastavení režimu Přenesení daňové povinnosti.