Legislativa

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022 – aktualizace o stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR

3. 2. 2022
Bydlení

Pravidelně dochází k valorizaci nezabavitelného minima jednotlivce, tedy částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek ze mzdy. Nezabavitelné minimum se odvíjí od částky životního minima a z částky normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy v obci, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.

Pro rok 2022 k navýšení došlo na základě nařízení vlády 507/2021 Sb., které upravilo normativní náklady na bydlení na částku 6 815 Kč.

V průběhu ledna 2022 parlament ještě schválil novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou se mimořádně zvyšují částky normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 o 1 120 Kč. Zákon byl publikován 26.1.2022 s datem účinnosti od 28.1.2022.

Globální proměnná S_NormNakl (Normativní náklady na bydlení) byla opravena prostřednictvím automatické aktualizace s platností od 1.1.2022 na částku 7 935 Kč.

Pro ověření tohoto navýšení jsme písemně oslovili Ministerstvo spravedlnosti ČR, jelikož na telefonické dotazy nám nebylo odpovězeno. Vzhledem k článkům na odborných serverech, které toto navýšení zpochybňovaly, jsme urgencí požádali ministerstvo o rychlé stanovisko.

Dne 9.2.2022 jsme obdrželi z legislativního odboru MSpČR sdělení, které potvrzuje částku normativních nákladů na bydlení ve výši 7 935 Kč od 1.1.2022. Citujeme:

Hovoří-li nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o tom, že nezabavitelná částka se vypočítává z částky normativních nákladů na bydlení, máme za to, že pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 je třeba normativními náklady na bydlení rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb. (6 815 + 1 120 Kč).

Navýšení podle zákona č. 17/2022 Sb. nelze považovat za samostatnou částku, ale o částku zvyšující původní částku normativních nákladů na bydlení – tomu nasvědčuje i důvodová zpráva k zákonu č. 17/2022 Sb., podle níž se stanovená částka, která vychází z průměrného navýšení cen energií v roce 2022, má připočíst k částce normativních nákladů na bydlení.