Casablanca

Komplexní telekomunikační služby a jejich integrace v českém ERP systému.

blank

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Kompletní zajištění ekonomické, personální a mzdové agendy, správy majetku a skladového hospodářství.
  • Pokrývá nákupní, prodejní logistiku a řízení vztahů se zákazník a podporuje manažerská rozhodnutí.
  • Součástí celkového řešení jsou nezbytné dohledy systémů, měření přenosu dat, energií apod.
  • Sjednocení datové základny, zajištění jednotné verze pravdy na všech výstupech a zajištění toho, aby se data do systému pořizovala pouze jedenkrát.
  • Zakázkově upravuje funkce pro automatickou fakturaci s řešením problematiky dopředné a zpětné fakturace, řazení na pobočky, situace, kdy služby fakturovat, kdy nikoliv, či je z fakturace vyřadit, automatické párování plateb z banky apod.
blank
OBOR Finance, Jádro, Obchod, Služby
ZAMĚSTNANCI 80
ROČNÍ OBRAT 160 mil. Kč
MÍSTO Praha
WEB www.casablanca.cz

Společnost Casablanca INT působí na telekomunikačním a IT trhu více než 16 let, a to jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Za tu dobu se propracovala mezi nejvýznamnější telekomunikační poskytovatele v České republice. Následující případová studie popisuje projekt výběru a implementace ERP systému, který Casablanca INT použila jako páteřní softwarovou infrastrukturu pro zpracování každodenních rutinních agend a integraci specifických řešení nezbytných pro fungování v oblasti telekomunikačních a IT služeb.

ABRA uspěla ve výběrovém řízení díky možnosti postupného pořizování dalších modulů. Výraznou předností pak byla kompletní dokumentace ke zdrojovým kódům, kterou nám ABRA byla schopna poskytnout.
Pavel Hodinka
Projektový manager, Casablanca

JAK VYBRAT INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOST

V prvních letech svého působení řešila společnost potřeby automatizovaného zpracování podnikových agend vlastním vývojem dílčích částí systému. K nim patřily aplikace pro fakturaci, evidenci zákazníků a řízení pracovních toků.

Chyběla jim však návaznost na účetnictví a další agendy, které vyžadují legislativní podporu. Takto koncipovaný informační systém přestal postupem času dostačovat,a proto bylo na konci roku 2007 rozhodnuto o jeho nahrazení standardním ERP řešením.

„Od zavedení nového systému jsme očekávali splnění tří hlavních požadavků. Chtěli jsme sjednotit roztříštěnou datovou základnu, zajistit jednotnou verzi pravdy na všech výstupech a zabránit vícečetnému pořizování stejných dat do systému,“ shrnuje zadání implementačního projektu Pavel Hodinka.

Tým pracovníků, který byl pověřen výběrem informačního systému, započal celý projekt vlastní analýzou trhu a vytipováním vhodných dodavatelů. Přitom čerpal ze znalostí lidí uvnitř firmy a veřejně dostupných informací, především z internetu a odborných periodik. Potenciální dodavatele rozdělil do dvou skupin. První z nich tvořili producenti ekonomických informačních systémů a ERP řešení nižší kategorie, jako jsou společnosti Cígler Software, Stormware nebo Altus Software. Do druhé byli zařazeni ti výrobci, kteří se orientují také na vyspělé a robustní ERP systémy. K nim bezesporu patří Microsoft, Asseco Solutions nebo ABRA Software.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ

Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ