Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software

19. 3. 2021
ABRA Software je spojencom pre vaše podnikanie
ABRA Software je nielen výrobcom a dodávateľom firemných informačných systémov. So zákazníkmi hľadá optimálne riešenia v oblasti automatizácie a digitalizácie firemných procesov, ktoré pomáhajú firmám rásť. [wpv-view name="testimonials-strucne-podle-id" ids="57019"]

Opýtali sme sa Davida Rožeka, ako sa také riešenie navrhuje?

Zákazník je pre nás na prvom mieste, preto sme pred dvoma rokmi úplne zmenili systém plánovania a riadenia oddelenia služieb pre zákazníkov. Zaviedli sme pozíciu šéfkonzultanta, ktorý je hlavou celého tímu. Analyzuje komplikované riešenia so zákazníkmi, navrhuje cenu, termíny a riadi a koordinuje presný postup realizácie a dodania našimi konzultantmi a programátormi. O každého zákazníka sa tak vždy stará celý tým špecialistov.

V čom je takýto prístup pre zákazníkov výhodný?

Primárne je to zastupiteľnosť pri dodávke riešenia, ale rovnako dôležitá je zjednotená kvalita našich riešení, ktorá nezávisí len na konkrétnom riešiteľovi danej úlohy. Naši konzultanti sa ďalej špecializujú na programátorov, ktorí pripravujú zákazkové úpravy, programujú skripty do ABRA Gen alebo rôzne aplikácie (od EXE aplikácií cez Android až po čisto webové aplikácie) a samotní konzultanti, ktorí nasadzujú naprogramované riešenia u klientov, testujú a zaškoľujú používateľov. Nad všetkým bdie analytik a mentor z pozície šéfkonzultanta.

Má tento prístup vplyv na rýchlosť dodávok a plnenie termínov?

Samozrejme, a to naozaj pozitívny. Všetku prácu precízne plánujeme na báze týždenných šprintov. Pri pravidelnom týždennom vyhodnotení šprintu šéfkonzultant analyzuje a diskutuje s tímom čo sa podarilo alebo kde sú rezervy a dôkladne vyhodnocujeme dôvody prípadných neúspechov a celý tím sa z nich učí. Na základe toho vzniká presný plán prác pre každý týždeň (šprint). Zákazník vždy presne vie, v ktorom týždni sa budeme zaoberať jeho riešením a kedy ho dodáme. A dá sa na to spoľahnúť.

Ako sa potom premietne výsledná práca do kvality riešenia?

V tom hrá kľúčovú rolu práve pozícia šéfkonzultanta, ktorý je veľmi prozákaznícky a empatický. Dokáže vnímať potreby zákazníkov a snaží sa dopátrať prvotnej príčiny, prečo firma zadala práve tú ktorú požiadavku a čo je skutočné riešenie, ktoré zákazníkovi pomôže. Skrátka dôkladne analyzuje problémy a snaží sa ich správne vyriešiť. Často na základe tejto analýzy zistí ďalšie procesné nedostatky a je nutné nasadiť hlbšie riešenie. A to niekedy i z dôvodu budúcej udržateľnosti, ktorá je dôležitá v tom, aby bol zákazníkom umožnený jednoduchý rast. Ďakujeme za rozhovor

Potrebujete vo svojej firme zabezpečiť efektívne riadenie všetkých procesov? Kontaktujte nás, spoločne nájdeme riešenie.

test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK