Vylepšenie vzhľadu a rýchlostnej optimalizácie v novej verzii ABRA Gen 21.1.8

14. 4. 2021
V aktuálnej verzii ABRA Gen 21.1.8 sme pre vás pripravili niektoré úpravy vzhľadu, ktoré odrážajú vaše podnety z nedávneho dotazníka. Nepoľavujeme ani v celkovej optimalizácii výkonu, a práve aktuálna verzia ponúka výrazne rýchlejšiu prácu s agendou Saldokonto – účtovný denník súvzťažne podľa perovacích znakov alebo výpočet mzdových listov, najmä ak pracujete s ich veľkým množstvom.

Úpravy vzhľadu:

  • Po novom sú k dispozícii dva farebné profily pre záložky Zoznam a Obsah.
  • Môžete si nastaviť výšku riadkov na záložkách Zoznam, Obsah a v definovateľných paneloch.
  • Optimalizovali sme vzhľad zoznamov v agendách.
  • Upravili sme spôsob spúšťania a zavierania agend.

Dôležité novinky a zmeny:

  • Upravili sme generovanie PDF súborov – zmena rieši problémy so zobrazovaním znakov s diakritikou v niektorých PDF prehliadačoch.
  • Na výrobné doklady sme pridali tzv. nadvýrobu – ak sa reálne vyrobí väčšie množstvo, ako je uvedené na výrobnom príkaze, množstvo na dávke sa automaticky navýši.
  • Vylepšili sme podporu platobného terminálu ČSOB v pokladničnom predaji – po novom je možné zistiť stav poslednej transakcie pri náhodnom odpojení kasy od platobného terminálu ako aj zrušiť poslednú transakciu (v režime Platenie).
Kompletný zoznam najdôležitejších zmien nájdete v online nápovede.

Prejsť na Zákaznícky portál