Legislativa

Vyplácení stravenkového paušálu s individuální hodnotou

2. 2. 2022
Jaké softwarové nástroje zvolit pro práci online

Vyhláškou MPSV 511/2021 Sb. došlo k úpravě horní výše stravného dle § 3, písm. a) této vyhlášky na částku 118 Kč. Tímto se změnila maximální hodnota pro daňové osvobození stravenkového paušálu od 1.1.2022 na 82,60 Kč (70% z 118 Kč).

Pomocí automatické aktualizace byla ve verzi 22.0.0 upravena s platností od 1.1.2022 hodnota globálních proměnných (GP) S_StravOsv (Maximální denní výše stravenkového paušálu osv.) a S_StravPaus (Denní výše stravenkového paušálu) na 82,60 Kč.

Pokud měli zákazníci zadanou odlišnou hodnotu globální proměnné S_StravPaus v roce 2021 (obvykle v případě, kdy vyplácí např. nižší částku stravenkového paušálu)byla aktualizací doplněna nová hodnota od 1.1.2022 a tato (tedy 82,60 Kč) pak vstupuje do výpočtu dílčího mzdového listu zaměstnance za leden 2022.

Upozorňujeme zákazníky, kteří měli vlastní hodnotu GP S_StravPaus z roku 2021 (případně i pro rok 2022), aby provedli úpravu v agendě Globální proměnné následujícím způsobem:

  1. agenda Globální proměnné (období leden 2022), zde vyhledejte S_StravPaus a záložka Detail
Obr. 01: Nastavení globální proměnné
Obr. 01: Nastavení globální proměnné
  1. Zde zadejte Opravit a následně Přidat. Objeví se nový řádek, kde vložíte platnost vaší hodnoty a požadovanou částku (např. 70 Kč) a dáte Uložit. Stravenkový paušál se v dílčím mzdovém listě bude počítat z této uživatelské hodnoty.
Obr. 02: Přidání vlastní hodnoty.
Obr. 02: Přidání vlastní hodnoty.