Legislativa

Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023

10. 2. 2023
Zpracování účetnictví podle aktuální legislativy

Připravili jsme pro vás souhrnný přehled změn v sociálním pojištění a příslušných exportech, která nově platí v letošním roce. Pro rychlejší orientaci můžete přeskočti na téma, které vás zajímá:

Upozornění k aktualizacím ABRA Gen:

Automatická aktualizace exportu PVPOJ musí být aplikována až poté, co byla aplikována automatická aktualizace pro změny ve výpočtech pojistného pro zdravotnické záchranáře a slevy na pojistném pro rok 2023. Pokud aplikujete vydané automatické aktualizace průběžně, obdrželi jste tuto aplikaci již 23.1.2023 a aktuální automatická aktualizace proběhne bez potíží.

K automatické aktualizaci exportu OZUSPOJ je třeba aplikovat i Servicepack č. 5 nebo vyšší pro správnou funkci odesílání exportu z ABRA Gen on-line na ČSSZ.

Nové sazby pojistného na sociální zabezpečení u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů (účinné od 1.1.2023)

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o pojistném na sociálním pojištění 455/2022 Sb., která uzákonila od 1.1.2023 nové sazby sociálního pojištění zaměstnavatele a důchodový věk pro zaměstnance, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Zaměstnavatel bude odvádět za tyto zaměstnance:

 • v roce 2023 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 26,8%
 • v roce 2024 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 27,8%
 • v roce 2025 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 28,8%
 • v roce 2026 z vyměřovacího základu pro sociální pojištění 29,8%

Řešení v ABRA Gen

V agendě Pracovní poměry je třeba nastavit zobrazení definovatelného formuláře:

 • tlačítko s třemi čárkami v záhlaví agendy → Ostatní nastavení → Zobrazovat definovatelný formulář
Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023
 • na záložce Detail se zobrazí subzáložka Formuláře, ve které vyberete nový definovatelný formulář Sociální pojištění (rozšířené). Zde zaškrtněte volbu Zdravotnický záchranář v případě, že zaměstnanec do této kategorie patří.
Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023

Následný výpočet mzdového listu vypočte sociální pojištění zaměstnavatele od období 1/2023 o 2% vyšší tedy bude odpovídat 26,8 %.

Sleva na pojistném zaměstnavatele za zaměstnance na zkrácený úvazek (účinné od 1.2.2023)

Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení 216/2022 Sb., která uzákonila od 1.2.2023 za specifických podmínek pro zaměstnavatele tzv. slevu na pojistném. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Řešení v ABRA Gen

V agendě Pracovní poměry je třeba nastavit zobrazení definovatelného formuláře:

 • tlačítko s třemi čárkami v záhlaví agendy → Ostatní nastavení → Zobrazovat definovatelný formulář
Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023
 • na záložce Detail se zobrazí subzáložka Formuláře, ve které vyberete nový definovatelný formulář Sociální pojištění (rozšířené). Nastavte Druh slevy na SP zaměstnavatele z číselníku.

Pozor: pro správný výpočet slevy na pojištění a vytvoření exportu OZUSPOJ musí mít tato položka s historií vždy nastavenu platnost od 1. dne kalendářního měsíce.

Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023

Následný výpočet mzdového listu vypočte za splnění dalších podmínek sociální pojištění zaměstnavatele od období 2/2023 o 5% nižší tedy bude odpovídat 19,8 %.

V agendě Mzdové listy na záložce Souhrnný ML/Mzdové údaje byl upraven definovatelný formulář Zdravotní a sociální pojištění tak, že zohledňuje obě novinky ve výpočtu sociálního pojištění zaměstnavatele včetně možnosti ruční korekce.

Změny v sociálním pojištění a exportech na ČSSZ v roce 2023

Byla přidána nová tisková sestava v agendě Mzdové listy s názvem Kontrolní sestava slev na SP. Vznikly nové tiskové sestavy a jejich předchůdci přejmenováni např. Přehled za firmu od 2023, Přehled za střediska (měsíční) od 2023, Přehled SP a ZP dle pojišťoven od 2023, Přehled SP a ZP dle pojišťoven měsíční od 2023, Výkaz zdravotního a sociálního pojištění celkem od 2023, Mzdový list od 2023, Mzdový list jen s nenulovými hodnotami od 2023.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami došlo také ke změnám v agendě Definice uzávěrky, je třeba provést následující úpravy a kontroly tak, aby bylo možné korektně zpracovat mzdovou uzávěrku:

 • nová definice SPZtelPar Sociální pojištění z-tel - zdravotničtí záchranáři – doplnit řadu uzávěrkových dokladů (Opravit a do pole Řada uzáv. dokladů vyplnit v naprosté většině případů jediný dostupný záznam, a to řadu MUZ)
 • nová definice SPZtelDisc Soc.poj. sleva z-tel (§7a) – doplnit řadu uzávěrkových dokladů (Opravit a do pole Řada uzáv.dokladů vyplnit v naprosté většině případů jediný dostupný záznam a to řadu MUZ). Sleva se bude účtovat samostatně podle předkontace.

Tisková sestava a export PVPOJ 2023 (Přehled o výši pojistného od ledna 2023)

V agendě Kategorie dokumentů naleznete nový druh dokumentu Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách 2023 s příslušným ovladačem.

Do agendy Mzdové listy byly přidány:

 • tisková sestava Přehled o výši pojistného 2023
 • export Přehled o výši pojistného 2023 určený k zaslání na ČSSZ

Tisková sestava a export OZUSPOJ (Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance od února 2023)

V agendě Kategorie dokumentů naleznete nový druh dokumentu: Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance s příslušným ovladačem.

Využíváte-li ABRA Gen pro přímé zasílání exportů na ČSSZ, je potřeba, aby např. mzdové účetní měly v agendě Role doplněna práva na záložce Práva k objektům pro dvě nové „Kategorie dokumentů“:

 • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance 2023
 • Přehled o výši poj.a vyplacených dávkách 2023.

Dále nastavte v agendě Kategorie dokumentů u položek PVP23 a OZU23:

 • údaje na položce „Firma“ pro předvyplnění na Hlavičce kategorie dokumentů
 • údaje pro „Řady dokladů“
 • údaje pro „Parametry ovladače“.

Podrobné informace o nastavení v on-line nápovědě Komunikace se službami e-Podání (ČSSZ).

Do agendy Pracovní poměry byly přidány:

 • tisková sestava OZUSPOJ 2023 - Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném 2023
 • export OZUSPOJ 2023 - Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném 2023 určený k zaslání na ČSSZ

Vytvoření exportu OZUSPOJ

Pro vytvoření exportu OZUSPOJ je nutné mít:

 • nastavenou položku Druh slevy na SP zaměstnavatele s platností od 1. dne měsíce, kdy má být sleva uplatněna (viz. předchozí popis této položky)
 • mít nastavené stejné mzdové období, jako je období, od kterého slevu chcete nahlásit (tzn. pokud je sleva od 1.2.2023, mít nastaveno Únor 2023; pokud chcete exportovat budoucí datum, např. 1.3.2023, budete mít zobrazené mzdové období Březen 2023).

Další podmínky pro export dle pokynů ČSSZ:

 • v rámci e-Podání OZUSPOJ lze zaslat pouze jeden formulář Oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance, tzn. pouze jednoho zaměstnance
 • datum odeslání podání musí být větší nebo rovno 1 měsíc před datem záměru a zároveň menší nebo rovno 20. kalendářnímu dni měsíce následujícího po datu záměru (tzn. oznámení záměru od 1.3.2023 můžete nahlásit nejdříve 1.2.2023 a nejpozději 20.4.2023)
 • bude-li k danému pojištěnci v daném intervalu (i zčásti) již evidován záměr jiného zaměstnavatele s dřívějším datem podání, bude podání odmítnuto
 • storno lze provádět jen pro začátek Oznámení záměru (možnost lze zaškrtnout při spuštění průvodce exportu).

Další informace naleznete na webu ČSSZ.