Aktuality

Jak číst v datech
1. díl: Proč sledovat tři ukazatele najednou

14. 12. 2020
Jak číst v e firemních date pomocí business intelligence

Protože je klíčové správně vyhodnocovat data, připravili jsme pro vás sadu manažerských reportů, díky kterým získáte přehledně ty nejdůležitější informace o aktuálním stavu firmy. Jak se v jednotlivých grafech zorientovat a co byste z nich měli vyčíst?

Krátký seriál tipů vám ukáže právě možné způsoby, jakými lze naše grafy číst. Jejich snahou je totiž nejen zobrazit aktuální stav sledované veličiny, ale přinést i podklad pro identifikaci problémů co nejdříve (ideálně dříve, než nastanou), v souvislostech nebo také v rámci dlouhodobého pohledu. V dnešním příspěvku se podíváme na případ, kdy je užitečné sledovat tři ukazatele společně v jednom grafu.

Proč číst tři veličiny „najednou“?

Říká se, že méně je někdy více. Tak proč hned tři veličiny v jednom grafu najednou? Protože se také říká, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, ale především proto, že chceme zdůraznit pohled na ekonomiku firmy celistvější a dlouhodobý (pochopitelně se jedná pouze o jeden z mnoha pohledů, které jsou důležité pro komplexní obraz hospodaření firmy).

Sledování hospodářského výsledku, tržeb a personálních výsledků v jednom grafu
Sledování hospodářského výsledku, tržeb a personálních výsledků v jednom grafu

Jako důležité jsme zvolili veličiny: tržby (jako veličinu úspěchu na trhu), personální náklady (jako veličinu zajišťující dané tržby, ale i konkurenceschopnosti na trhu či pouze jako jeden z významných nákladů) a hospodářský výsledek (jako veličinu celkového efektu podnikání). Dané veličiny v delším časovém horizontu sledujeme s cílem odhalit jejich změnu (růst). Pokud totiž tržby rostou menším tempem než personální náklady, které tržby zajišťují, začíná efektivita pracovního výkonu zřejmě klesat. Jinými slovy náklady začínají ukrajovat z tržeb čím dál větší podíl (ceteris paribus, např. při stálé hrubé marži).

Pokud bychom byli spokojeni s růstem tržeb i personálních nákladů, je třeba se podívat na změnu hospodářského výsledku. Jinými slovy na to, jestli se úsilí dosažení tržeb i za adekvátní změny personálních nákladů nevytrácí někde v nákladech v rámci provozní režie.

Investiční projekty (marketingová kampaň, proškolení zaměstnanců pro zvýšení kvalifikace apod.) tento efekt mít mohou, vhodnější je proto sledovat roční změny parametrů (trend) namísto měsíčních.

Vzorový průběh křivek růstu tzv. „z říše snů“ je zobrazen v modrém obdélníku – tržby rostou rychleji než personální náklady a zisk ještě více.

Pozn.: Grafy vždy posuzujte spolu s dalšími reporty v širším kontextu.

V dalších dílech našeho seriálu si postupně rozeberme vliv tržeb a marže nebo co nám říká počet ležáků na skladě.

Živé reporty si můžete prohlédnou v naší online demoverzi ABRA BI.

Jaké ukazatele jsou nejdůležitější pro vás? Co byste potřebovali z grafů na první pohled vidět? Napište nám, náš tým Vizualizace je připraven vám pomoci.

Mám zájem o předvedení Jak číst v datech
1. díl: Proč sledovat tři ukazatele najednou CZ