Legislativa

Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ) od 1.4.2022

4. 4. 2022
Účetnictví - změna ve výpočtu DPH

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o nemocenském pojištění došlo k rozšíření údajů, které je povinen zaměstnavatel uvádět v případě ukončení pracovněprávního vztahu/služebního poměru ve formuláři „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“ (dále jen ONZ 2022).

ČSSZ vydala další informace včetně nového poučení pro vyplnění formuláře ONZ 2022.

Pro aplikaci nového formuláře v ABRA Gen v agendě Pracovní poměry je nutné instalovat Service Pack (nový ovladač formuláře) a zároveň automatickou aktualizaci (nový formulář a export pro elektronické podání na ČSSZ).

Do agendy Kategorie dokumentů byla přidána nová položka NP22x (Nemocenské pojištění 2022 x). U této položky je třeba vyplnit údaje na záložce Detail (Hlavička, Řady dokladů, Parametry ovladače), stejně jako máte vyplněné u položky NPo09 (Nemocenské pojištění 2009).

Obr.1: Nemocenské pojištění v agendě Kategorie dokumentů.
Obr.1: Nemocenské pojištění v agendě Kategorie dokumentů.

U kategorie zkontrolujte, že máte na Hlavičce nastaven ovladač „Nemocenské pojištění (do r. 2008)“:

Obdobně se postupuje v agendě Role, kde se k dané roli (např. účetní) přidá právo „Zpracovat“ u konkrétní kategorie dokumentů (viz. obrázek níže).

Obr.2: Nastavení práv v agendě Role.
Obr.2: Nastavení práv v agendě Role.

Celý postup je analogický s nastavením ePodání popsaným v online nápovědě.

V případě sestavy nebo exportu Hlášení o skončení zaměstnání musí uživatel vyplnit údaje o zaměstnanci do části 9 ONZ 2022 prostřednictvím automaticky zobrazovaného formuláře, kde vybere příslušné údaje pro Informace pro podporu v nezaměstnanosti:

  1. typ vztahu (pracovněprávní vztah, služební poměr),
Obr.3: Výběr typu vztahu.
Obr.3: Výběr typu vztahu.
  1. důvod neposkytnutí podkladů, údaje o odstupném/odchodném/odbytném, důvod ukončení pracovněprávního vztahu/služebního poměru, násobky odstupného/odchodného, dobu důchodového pojištění),
Obr.4: Další nastavení.
Obr.4: Další nastavení.
  1. pokud budete uvádět důvod neposkytnutí podkladů „Úmrtí“ nebo „Starobní důchodce“ nebude sestava ani export vyžadovat údaj o průměrném výdělku; v ostatních případech se průměr automaticky doplní z agendy Průměry; nebude-li vyplněn (např. z důvodu nového čtvrtletí), je třeba údaj v agendě doplnit.