Aktuality

Ako ochrániť firemné dáta

10. 3. 2020
Zabezpečenie firemných dát a informačného systému v cloude

V online chate sme s našimi zákazníkmi diskutovali o podrobnostiach z oblasti zabezpečenia firemných dát, aké využívať technológie, ako ich nastaviť a ako chrániť dáta z ABRA Gen. Z debaty vyberáme niektoré zaujímavé otázky a odpovede.

ABRA on-line

Ako prebieha migrácia ABRA Gen pri prechode do cloudu? Čo bude s individuálnymi úpravami a scriptami?

Po uzatvorení zmluvy do jedného pracovného dňa zriadime zákazníkovi ABRA on-line. Zaistíme obnovu dát z aktuálnej inštalácie ABRA Gen a sprevádzkujeme ďalšie služby napr.. automatizačný server, server ABRA API podľa rozsahu zmluvy. Pomôžeme vám pripojiť jednotlivých užívateľov, a to buď, že vám ukážeme postup konfigurácie alebo konfiguráciu vykonáme sami prostredníctvom vzdialeného prístupu. Zákaznícke úpravy, resp. špeciálne skripty musí pred migráciou do ABRA on-line posúdiť náš konzultant. Vo veľkej väčšine prípadov sú tieto úpravy kompatibilné s prevádzkou v našom cloude.

Ako je vyriešené zabezpečenie spojenia? Nemôže dôjsť k úniku dát?

Prevádzka ABRA on-line využíva technológie Microsoft RemoteApp. ABRA Gen je v tomto prípade spustená na vzdialenom serveri a ku klientovi sa prenášajú len zmeny grafických obrazoviek aplikácie. Inými slovami medzi klientom a našimi servermi neprúdia dáta informačného systému, ale len obrazovky ABRA Gen. Ďalšou úrovňou zabezpečenia je šifrované spojenie (SSL) a v neposlednej rade aplikačný firewall na našej strane. Zabezpečeniu dát venujeme veľkú pozornosť, je to jedna z našich priorít.

Aký je limit veľkosti databáze a počtu užívateľov? Je možné si kópiu záloh sťahovať na lokálny server napr. za účelom testovania?

ABRA on-line nie je obmedzený na počet užívateľov, ani nemáme dátové limity. V základe je k dispozícii priestor 10GB, ktorý je možné za minimálny poplatok navýšiť. Čo sa týka zálohovania, nie je problém spomenutú topológiu uskutočniť. Toto je možné vykonať pomocou automatizačnej úlohy, ktorá vykoná zálohu ABRA Gen a odošle ju na vybraný server. Ďalej potom v cene tejto služby umožňujeme aj testovacie spojenie, prípadne celú testovaciu ABRA Gen.

Ako rýchle pripojenie k internetu je potreba pre ABRA on-line?

Takmer akékoľvek. Minimálny nárok na jedného užívateľa je rýchlosť 128 kbps. Z toho plynie, že väčšina pripojení vyhovie prevádzke. Skôr ako na rýchlosť pripojenia sa odporúčame zamerať na jeho stabilitu. Výpadky, prípadne nestabilita v internetovom pripojení, sú pre užívateľa citeľné.

Aktualizujete ABRA on-line vždy na novú verziu?

Aktualizácie, ktoré vykonávame zdarma v rámci služby ABRA on-line starostlivo vyberáme a overujeme tak, aby sme zaistili maximálnu stabilitu prevádzky ABRA Gen. Neinštalujeme všetky vydané verzie, len tie, u ktorých uznáme za vhodné či už z legislatívneho alebo funkčného hľadiska.

Pokiaľ sa platobné príkazy ukladajú v podadresári ABRA on-line v cloude, je možné platiť bankou na lokálnom PC?

Užívateľ má k dispozícii aj diskový priestor pre zápis, určený práve pre takéto dáta, platobné príkazy, exporty/importy apod. Čo sa týka bankových klientov, s naviazaním na ABRA on-line nie je problém, ABRA v cloude má prístup na lokálne disky pracovnej stanice užívateľa, odkiaľ môže čítať dáta pre komunikáciu s bankou.

Aké sú všetky úskalia ukladania na cloud? Mám si tvoriť svoje zálohy pre prípad toho, že by sa s ABRA on-line čokoľvek stalo?

ABRA on-line je služba, kde sa staráme o kompletnú prevádzku vašej ABRA Gen, a do toho samozrejme spadá aj zálohovanie. Zálohujeme dvoma oddelenými systémami a zálohy ukladáme na tri rôzne miesta vrátane jedného geograficky oddeleného. Pokiaľ by ste rád tento systém zálohovania doplnili o ďalšie zálohovanie a následne si zálohy sťahovali k vám, je možné to vykonať pomocou automatizačnej úlohy.

Záložná prevádzka ABRA Gen

Keď budeme zálohovať ABRA Gen na váš cloud, máte nejakú asistenciu pre prípad rýchlej obnovy dát? Ako dlho trvá sprevádzkovanie zo záloh?

V prípade potreby, napr. v prípade výpadku vášho serveru, štandardne nahlásite požiadavku na našu Hotline. My sa mu budeme prioritne venovať a dohodneme si, či požadujete vykonať obnovu ABRA Gen na vašom serveri, prípadne či vám máme zriadiť dočasnú prevádzku v ABRA on-line. Obnova dát je závislá na veľkosti databáze, ktorá sa obnovuje, na toto nie je možné jednoznačne odpovedať.

Ako funguje náhradná prevádzka ABRA Gen v cloude?

Pravidelne testujeme obnoviteľnosť záloh a v prípade výpadku vášho serveru vám na mesiac sprevádzkujeme ABRA on-line a obnovíme tu poslednú vašu zálohu.

Nie je naopak nebezpečné všetko ukladať na cloud? Čokoľvek online predsa nejde nikdy zabezpečiť na 100 %. Keď útočník bude chcieť, tak sa aj k dátam uloženým u vás dostane. Nie je omnoho bezpečnejšia napríklad klasická záloha na externom disku?

Zabezpečenie dát ide ruku v ruke s výškou finančných prostriedkov na ich ochranu. Inými slovami technológie na zabezpečenie dát sú drahé, a nie všetky firmy si ich môžu dovoliť. U nás v cloude bezpečnosti venujeme veľkú pozornosť a používame moderné systémy ochrany. S bezpečnosťou dát súvisí aj spôsob zálohovania. U nás sa k tomu snažíme pristupovať zodpovedne, používame dva oddelené systémy záloh, kde zálohy sú umiestnené na troch rôznych miestach z toho na jednom geograficky oddelenom. Záloha na externý disk je podľa nášho názoru dnes už nedostatočná. Je mnoho prípadov, kedy tieto zálohy boli zničené kryptovírom.