Vidieť správne informácie znamená lepšie reagovať na budúcnosť

18. 11. 2020
Nové reporty v ABRA BI
V dnešnej dobe mnoho firiem trápi neistota. Ako je na tom naša firma? O koľko sa nám zmenili tržby a ako sa odchyľujú od nášho plánu? Ako sa vyvíjajú mzdové náklady? Koľko tovaru je na sklade a ako dlho zásoby približne vydržia? Pre management je kľúčové poznať odpovede na tieto a ďalšie otázky ihneď a vidieť podstatné firemné informácie prehľadne, online a v správnych súvislostiach . Primárne dáta eviduje informačný systém ABRA Gen a s využitím nástroja ABRA BI môže každý manažér relevantné KPI’s sledovať na jednom mieste v ucelených a prehľadných reportoch, ktoré sme zostavili podľa dlhoročných skúseností z praxe. Správne nastavené ukazovatele vám svojim vývojom naviac pomôžu odhadnúť budúcnosť a pružne reagovať na situáciu na trhu.

Skúsený tím pre vizualizáciu

Možnosť pozrieť sa kedykoľvek na aktuálnu kondíciu firmy v kľúčových ukazovateľoch považujeme za jedno z najdôležitejších tém pre efektívne rozhodovanie a následný detailný controlling. Preto sme tím pre vizualizáciu uchopili novo tak, aby bol zložený z programátorov, konzultantov a skúsených odborníkov z praxe zameranej na komplexné finančné riadenie firmy. Nazeráme na dáta z pohľadu zákazníka a snažíme sa porozumieť potrebám majiteľov, finančných a obchodných riaditeľov, ale aj manažérov nákupu či výroby. Následne doručíme riešenie, ktoré je svojim obsahom každému zrozumiteľné a hlavne užitočné. Náš tým vám pomôže nie len s implementáciou vo vašej spoločnosti, ale odporučí aj vhodné procesné zmeny vo vnútri firmy.

Nové základné reporty v ABRA BI

Pripravili sme úplne inovovanú verziu základných reportov v ABRA BI, ktoré v sebe majú silnú vizualizáciu a sú nastavené tak, aby hneď naviedli užívateľa na najdôležitejšie informácie o aktuálnom stave firmy. Reporty sme rozdelili do hlavných oblastí podnikateľskej činnosti, s dôrazom na jednoduchú orientáciu užívateľa, prehľadnosť, jednoduchosť ovládania. Prístup k dátam plne rešpektuje nastavenie prístupových práv.
Reporty podľa hlavných oblastí podnikateľskej činnosti
Reporty podľa hlavných oblastí podnikateľskej činnosti

Hlavné výhody nových základných reportov:

  • Prehľadnosť – všetky reporty sú zoskupené do zrozumiteľných oblastí ekonomického riadenia firmy, na jednom mieste
  • Intuitívnosť – rýchlo sa orientujete a vždy viete, kde informácie hľadať
  • Prístupnosť – ľahká užívateľská dostupnosť a ovládateľnosť, stačí pripojenie na internet
  • Samostatnosť – nemusíte pátrať po doplňujúcich informáciách v rôznych oddeleniach alebo v ABRA GEN, máte ich k dispozícii priamo
  • Responzivita – reporty možno prehliadať aj na mobilných zariadeniach
  • Drill down – určité reporty ponúknu prepad až na primárny doklad
  • Rýchlosť nasadenia – štandardné reporty čerpajúce dáta z ABRA GEN máte ihneď k dispozícii, s doplnením individuálnych ukazovateľov vám pomôže náš tím

Rýchly pohľad do vybraných oblastí reportingu

Reporty pre vedenie

Základné informácie pre vedenie spoločnosti dokáže pokryť prevažnú väčšinu požiadaviek. Ihneď tu vidíte aktuálny hospodársky výsledok spoločne s možnosťou určiť jeho príčiny v grafe vývoja tržieb a marží. Nájdete tu tiež personálne náklady vrátane priemerných tržieb na zamestnancov, štruktúru pohľadávok a záväzkov, rozdelenie celkových nákladov firmy alebo rentabilitu obchodných tržieb. Väčšina ukazovateľov pracuje s obdobím posledných dvanástich mesiacov, pričom prd ešte lepšie určenie sezónnosti tržieb možno vidieť také dáta za posledné tri roky.
Manažérske reporty pre vedenie firmy
Manažérske reporty pre vedenie firmy

Predajné reporty

V predajných reportoch je dôležité sledovať vývoj niektorých parametrov tržieb na týždennej alebo aj dennej báze. Grafy tržieb zahŕňajú tiež mesačné tržby prepočítané na kalendárny deň, ďalej porovnanie výšky tržieb s plánom či ich projekcii, teda to, ako moc sa plánované tržby môžu od celkového plánu odchýliť. Obchodník tu nájde tiež Top 5 produktov, obraty u zákazníkov s prehľadom faktúr po splatnosti alebo geografickú mapu predajov, ktorá cez jednotlivé okresy ČR mapuje objem predaja s preklikom až na poslednú faktúru.
Manažérske predajné reporty
Manažérske predajné reporty

Pohľadávky a záväzky

Prehľadne vidíte nie len štruktúru pohľadávok a záväzkov vrátane rozloženia podľa ich splatností, ale tiež stav hotovosti a stavy zostatkov na bankových účtoch alebo nominálne a vážené splatnosti odberateľov aj dodávateľov.
Report pohľadávok a záväzkov
Report pohľadávok a záväzkov

Skladové hospodárstvo

V tejto oblasti nájdete pohľad na aktuálny stav skladov a vývoj stavu zásob. Zaujímavým ukazovateľom je krytie tržieb zásobami, z ktorého vidíte, na ako dlho vám podľa priemerného vývoja tržieb vydržia zásoby v sklade, alebo naopak, či nemáte v zásobách utopené peniaze zbytočne na niekoľko mesiacov. To by mohlo viesť k rastúcemu stavu položiek na sklade bez pohybu (tzv. „ležiaky“), preto aj tie zobrazujeme. Ďalej potom vidíte Top 5 položiek podľa množstva, finančného objemu a pod.
Reporty zo skladového hospodárstva
Reporty zo skladového hospodárstva

Chcete mať aj vy dokonalý prehľad o svojej firme? Kontaktujte nás, spoločne nájdeme riešenie.

test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK