Import dokladů z XML

Načítejte doklady do systému chytře.

Mám zájem o předvedení

Řešení zajistí import nového dokladu ze souboru v definovaném formátu XML. Řešení je vhodné např. pro import dokladů z ostatních informačních systémů (popř. eShopů) v případě, že druhá komunikační strana je schopna přizpůsobit se stanovenému formátu XML. Import podporuje vstup všech typů řádků (textový, skladový), včetně individuálního ocenění nebo zapojení standardní cenotvorby IS ABRA. Je možno importovat jak doklady tuzemské, tak zahraniční.

Při importu dokladu je možné definovat, jakým způsobem je v číselníku IS ABRA definována firma. V případě, že se firmu nepodaří úspěšně dohledat, založí se firma nová a použije se na dokladu. Jeden XML soubor může obsahovat více dokladů pro import (současně může obsahovat více faktur vydaných i objednávek přijatých). Před importem dokladu je možné dle definovaných pravidel zkontrolovat, zda právě importovaný doklad v agendě IS ABRA již neexistuje (v případě existence nedojde k opětovnému importu). Kurs měny se vždy vyplní podle nastavení kurzovní lístku IS ABRA. Řešení umožňuje data importovat na vyžádání obsluhy, nebo automaticky – takže obsluha jen vidí, že jí v agendě přibývají doklady.

Z pohledu uživatele (spouštění importu na vyžádání obsluhou):

Uživatel vstoupí do dokladové agendy IS ABRA, na záložce seznam dokladů stiskne tlačítko „Import z XML“, otevře se mu dialog s možností výběru vstupního XML souboru. Po výběru souboru a stisku tlačítka OK dojde k vytvoření nových dokladů.

Podporované doklady (je možné je pomocí řešení importovat):

  • Faktura vydaná
  • Faktura přijatá
  • Objednávka přijatá
  • Pokladní příjem a výdej
  • Interní doklad
  • a další běžné prvotní doklady

Řešení je možné využít i ve verzi, kdy vstupní soubory nejsou uloženy a zpracovávány z disku počítače, ale data jsou automaticky přijímána a doklady vytvářeny v režimu webové služby.

Mám zájem o předvedení doplňku Import dokladů z XML

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ