O produktoch

Plnohodnotné EDI v systéme ABRA Gen posúva digitalizáciu na novú úroveň

27. 1. 2023
EDI komunikácia

V rámci verzie informačného systému ABRA Gen 22.2 sme v spolupráci s firmou GRiT významne vylepšili EDI. Modul slúžiaci na automatizáciu obchodnej komunikácie je teraz priamou súčasťou systému a umožňuje, aby ste si doklady automaticky vymieňali s odberateľmi aj dodávateľmi. Vďaka tomu vám modul EDI ušetrí ešte viac práce ako doteraz.

S očakávanou ekonomickou krízou firmy hľadajú ďalšie spôsoby, ako ušetriť alebo zefektívniť prácu. Jednou z častých ciest je zavádzanie štandardu EDI pre elektronickú výmenu dokladov, ktorý automatizuje obchodnú komunikáciu. Aj EDI ale môže mať rôzne podoby a nie všetky firmy dokážu plne využiť jeho potenciál.

EDI priamou súčasťou informačného systému

Väčšina podnikových informačných systémov na slovenskom trhu pracuje s dokladmi (najčastejšie objednávkami, faktúrami a dodacími listami) vo formáte EDI prostredníctvom softvérového mostíka, ktorý vyžaduje neustály import, export a konverziu jednotlivých dokladov. Laicky povedané ide o prekladač, ktorý síce prevádza doklady z EDI formátu a do neho, ale nedokáže ich tok tak dobre automatizovať.

Informačný systém ABRA Gen má teraz plnohodnotné EDI riešenie implementované priamo v jadre systému. Nie je teda potrebné doklady ručne importovať, exportovať ani prevádzať – ABRA Gen s nimi rovno pracuje vo formáte EDI a okamžite v reálnom čase ich prijíma aj odosiela. Riešenie zvláda príjem aj vystavovanie všetkých bežne používaných dokladov, je preto užitočné pre odberateľov i dodávateľov.

V praxi to znamená, že pokiaľ vám napríklad príde od dodávateľa EDI faktúra, ABRA Gen ju automaticky založí, spáruje so zodpovedajúcou objednávkou vydanou a prípadne vykoná ďalšie kroky, ktoré sú v rámci procesu nastavené - odpadá teda ručné zakladanie a párovanie. Samozrejme vždy záleží na pravidlách, ktoré si kedykoľvek nastavíte.

Výhody EDI modulu v systému ABRA Gen

Modul EDI je teraz po aktualizácii a integrácii do jadra ERP plne pripravený na nasadenie v ktorejkoľvek firme a je možné ho upraviť na mieru vašim potrebám. Predtým išlo o samostatný katalógový  doplnok s mnohými obmedzeniami, dnes sa však jedná o plnohodnotné EDI riešenie pre dodávateľov i odberateľov, ktoré ďaleko prevyšuje pôvodný modul aj webové rozhranie webEDI.

Príprava alebo spracovanie jedného dokladu trvá človeku obvykle okolo 10 minút, pri 100 dokladoch mesačne tak môžete ušetriť viac ako 16 hodín práce, ktoré je možné venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Navyše máte nad jednotlivými dokladmi väčší prehľad, pretože sa vám v ERP automaticky priraďujú k obchodným prípadom.

Ovládanie modulu EDI je intuitívne a rovnaké ako pri všetkých ďalších moduloch ABRA Gen. Zamestnanci sa tak nemusia učiť pracovať so systémom tretej strany alebo sa prihlasovať do webového rozhrania, ale všetko riešia priamo v prostredí ABRA Gen.

Pravidelná aktualizácia a ďalšie rozširovanie

eďže je teraz EDI modul priamo súčasťou jadra systému, je oveľa jednoduchšie ho pravidelne aktualizovať a kontinuálne rozvíjať.

Modul vie pracovať so všetkými základnými EDI správami:

  • objednávky (ORDERS),
  • potvrdenie objednávky (ORDRSP),
  • avíza o odoslanie tovaru (DESADV)
  • a faktúry (INVOIC).

Postupne sa budú integrovať ďalšie správy, od jednoduchých COMDIS (obchodná námietka) alebo APERAK (potvrdenie o prevzatí správy aplikácií) až po pokročilé správy typu RECADV (potvrdenie príjmu tovaru) alebo INVRPT (prehľad zásob). ERP potom bude výhodné napojiť na WMS a pre ešte väčšiu efektivitu zdieľať informácie medzi podnikovým a skladovým systémom.

Na začiatku bola spoločná vízia ABRA Software a GRiTu v podobe plne integrovaného riešenia, ktoré firmám v náročnej dobe pomôže automatizáciou procesov ďalej zefektívniť prevádzku a znížiť náklady. To sa podarilo vďaka jedinečnému spojeniu znalostí a skúseností našich tímov naprieč odbornosťami,“ hodnotí spoluprácu Rastislav Brzobohatý, Partner Channel Manager z GRiTu.

Ako získať nový EDI modul

Nový, samostatne licencovaný, modul je súčasťou systému ABRA Gen. ABRA Software v spolupráci s GRiTom vylepšila a spresnila aj dokumentáciu a servisnú podporu. Funkčnosť pôvodného modulu zatiaľ nebola ovplyvnená, ale odporúčame čo najskôr prejsť na novú verziu.

V prípade záujmu o nový EDI modul kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý vám poskytne všetky informácie, alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára.

Máte záujem o elektronickú komunikáciu EDI v ABRA Gen?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK