Aktuality

Výpočet karanténního příspěvku, pokud se dávka proplácí ve dvou měsících

30. 4. 2021
Měsíční vyúčtování mezd

Zaměstnanci mají časově omezený nárok na příspěvek při nařízené karanténě. Jak obecně postupovat při zadávání izolačky v ABRA Gen, jsme vám ukázali v minulém příspěvku. Nyní vám ukážeme konkrétní příklad zadávání podkladů pro výpočet karanténního příspěvku, pokud se nemocenská dávka proplácí ve dvou měsících.

Vždy je potřeba posuzovat celkovou výši příspěvku za celou dobu karantény (izolace), resp. za prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény (izolace), ve vztahu k celkové částce 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za stejné období.

Jako příklad použijeme ukázku z oficiálních pokynů ČSSZ:

Zaměstnanci je nařízena karanténa na 14 dní od 22. 3. 2021 do 4. 4. 2021. Zaměstnanec má pravidelně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku 8 hodin denně. Jeho průměrný hodinový výdělek pro 1. čtvrtletí 2021 činí 151,20 Kč a průměrný hodinový výdělek pro 2. čtvrtletí 2021 činí 140,50 Kč.

Vždy je potřeba posuzovat celkovou výši příspěvku za celou dobu karantény (izolace), resp. za prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény (izolace), ve vztahu k celkové částce 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za stejné období. To znamená, že zaměstnavatel bude v těchto případech postupovat následovně. Za měsíc březen 2021 zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za 8 pracovních dnů (celkem 5 226 Kč) a karanténní příspěvek za 10 kalendářních dnů (10 * 370 = 3 700 Kč). Protože však součet náhrady mzdy a příspěvku (8 926 Kč) přesahuje 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin (8 709,12 Kč), příspěvek se o 216,88 Kč sníží a za březen 2021 bude činit 3 483,12 Kč, po zaokrouhlení 3 483 Kč. Tento příspěvek bude zaměstnanci zúčtován do března 2021 „zálohově“, celková výše příspěvku za celou dobru karantény (izolace) může být zjištěna až po skončení karantény (izolace) nebo po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény (izolace) v dubnu 2021.

Za měsíc duben 2021 bude zaměstnanci zúčtována zbývající část příspěvku za celou dobu karantény (izolace). Zaměstnavatel stanoví náhradu mzdy, která v dubnu 2021 zaměstnanci přísluší za 1 pracovní den – čtvrtek 1. 4. 2021 a 1 svátek – pátek 2. 4. 2021 (celkem 1 214 Kč) a 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin (2 023,20 Kč). Částku 90 % průměrného výdělku za březen 2021 (8 709,12 Kč) a částku 90 % průměrného výdělku za duben 2021 (2 023,20 Kč) sečte a celková částka za březen a duben 2021 tedy činí 10 732,32 Kč. Od této částky zaměstnavatel odečte celkovou náhradu mzdy, která zaměstnanci přísluší za březen a duben 2021 (5 226 Kč + 1 214 Kč = 6 440 Kč) a karanténní příspěvek zúčtovaný do března 2021 (3 483 Kč). Výsledná částka 809,32 Kč, po zaokrouhlení 809 Kč, je karanténním příspěvkem, který bude zaměstnanci zúčtován do dubna 2021.

Celkový příspěvek za celou dobu karantény bude činit 4 292 Kč (3 483 Kč + 809 Kč).

Jak příklad realizovat v ABRA Gen

Nejprve je nutné aplikovat aktualizace pomocí odkazu „Zkontrolovat aktualizace“ v ABRA Gen.

Nemocenské dávky

Pozor: Pokud by karanténa končila např. až 5.4.2021 (nebo později), počet zameškaných hodin bude na obsahu nemocenské dávky zobrazeno 24 hodin (nebo více), ale proplacených je pouze 16 hodin!

Pomocná tisková sestava

Pomocná tisková sestava „Přehled nemocenských dávek (příplatek - karanténa) v aktivním mzdovém období „nad nemocenskými dávkami bude ukazovat kalendářní dny a zameškané hodiny za aktuální měsíc a v závorce bude hodnota z minulého měsíce.

Mzdové listy - zadání

V druhém měsíci, kdy se ještě proplácí nemocenská dávka, je potřeba na Mzdový list -> Mzdové údaje -> formulář „Příspěvek karanténa“ zadat zbývající kalendářní dny do maxima (max. 14), zameškané hodiny v těchto zbývajících dnech a vypočtenou náhradu za aktuální měsíc z nemocenské dávky.

V druhém měsíci, kdy je počítán Karanténní příspěvek je potřeba zatrhnout položku „Pokračující kar. Min.měsíc“, aby při výpočtu byly zohledněny údaje z předchozího mzdového listu.

Kontrola pomocí kalkulačky MPSV