Blog

Ako naplno využiť potenciál digitálnej výroby? Automatizujte celú firmu v ERP systéme

1. 6. 2022
Automatizace výroby v informačním systému

Veľa výrobných firiem v posledných mesiacoch reagovalo na neisté podmienky či chýbajúcu pracovnú silu rýchlou automatizáciou čiastkových procesov nielen vo výrobe, ale aj v ďalších firemných oblastiach. Akokoľvek sú tieto kroky užitočné, skutočný potenciál automatizácie je možné využiť jedine pri komplexnom prepojení všetkých nadväzujúcich firemných procesov v jednom informačnom systéme. Až potom sa dostaví vytúžené zvýšenie efektivity výroby či odstránenie nadbytočných nákladov, chýb a rutinných činností.

Digitalizácia výrobného procesu navyše vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti. Spoločnosti ABRA Software a FLORES Software sa dlhodobo venujú softwarovou automatizáciou výrobných procesov. Spojením oboch firiem sa utvoril tím vysoko kvalifikovaných profesionálov, ktorí môžu svoje praktické skúsenosti s digitalizáciou výroby a ďalších firemných oblastí odovzdávať zákazníkom. Portfólio produktov a služieb sa aj naďalej zameriava na dodávku informačných systémov, ktoré pomáhajú komplexne riadiť celú firmu a vďaka implementácii pokročilého riadenia výroby umožnia rozsiahlu automatizáciu všetkých súvisiacich procesov.

Konkrétne príklady automatizácie realizované vo výrobných firmách:

 • Komunikácia s výrobnými strojmi a zariadeniami (napr. automatické odvedenie výroby na základe dát z výrobného zariadenia, obojstranná komunikácia s CAD/CAM nesting programami (Radan, JETCAM, TruTops Fab), automatické nastavenie parametrov výrobného stroja, monitoring dát o nameraných hodnotách a ukladanie týchto údajov do odvedených operácií).
 • Bezpapierová výroba, automatické spracovanie odvodu výroby z aplikácie pre PLM terminál, spotreba materiálu podľa kusovníka, naskladnenie výrobku na sklad hotových výrobkov, možnosť plánovania aj riadenia kontroly kvality v termináloch.
 • Automatický odvod vypálených dielov importom z CAD/CAM SW, výpočet skladovej ceny výrobku.
 • Import objednávok z EDI, import objednávok vo formáte EDIFACT z ERP SAP.
 • Automatické načítanie objednávky z e-shopu, evidencia platby, automatická tvorba zálohového listu, vygenerovanie výdajky, jej spracovanie v rámci čítačky v aplikácii pre WMS mobilné terminály.
 • Automatické vytvorenie dokladu Ponuka z prijatého e-mailu a pridelenie dokladu obchodnému zástupcovi na základe príslušnosti zákazníka do regiónu.
 • Automatický návrh optimálnej trasy skladom na základe umiestnenia, automatické privolanie pozície zo skladového zakladača Kardex pri naskladnení/vyskladnení skladovej položky.
 • Vygenerovanie štítkov pre balíky, tracking dodávky.

Medzi zákazníkov spoločností ABRA a FLORES využívajúcich výhody automatizáce vo výrobe patria BREMA, KB-BLOK Systém, PETROF, Atrima, Profol, HOBRA – Školník, TUBAPACK a ďalšie.

Aké konkrétne prínosy firmám priniesla implementácia informačného systému?

 • Výrazná úspora času pri spracovaní rutinných operácií.
 • Digitálna dokumentácia procesov, mapovanie, ladenie a optimalizácia procesov priamo v IS umožní ľahšiu kontrolu, dohľadateľnosť a archiváciu.
 • Sledovanie stavu strojov, zákaziek a výkonu operátorov v online režime výrazne zjednoduší komunikáciu vo vnútri spoločnosti aj so zákazníkmi či s podnikmi v kooperácii.
 • Identifikácia strojov, nástrojov a výrobkov zjednoduší odvádzanie a vykazovanie výrobných činností a údržby a zbezpečí dohľadateľnosť.
 • Riadenie zmien vrátane riadenia zmien vývoja výrobku (PLM) či podpora automotive procesov priamo v ERP znižuje nároky na zaobstarávanie ďalších špecifických SW riešení.
 • Optimalizácia výrobného plánu prináša vyššiu efektivitu výroby, zníženie administratívnej záťaže pri ručnej tvorbe plánu výroby, navýšenie výrobných kapacít.
 • Zníženie chybovosti pri expedícii zavedením WMS systému pre mobilné terminály, lepšie využitie umiestnenia v sklade a zavedením polohovaného skladu.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti (väčšia dôvera odberateľov, väčšia dôvera v reportované dáta, traceability – spätná dosledovateľnosť).
 • Prepojenie dát senzorov na dáta ERP prináša zjednodušenie v sledovaní kvality výroby a skladovania (napr. senzory teploty a vlhkosti).
 • Zaznamenanie výsledkov BTK kontrol a zápis nameraných hodnôt do IS priamo z terénu skvalitňuje poskytované služby a znižuje administratívnu náročnosť.
 • IS ABRA pomáha pri získaní certifikátov akosti a IFS (International food standards) a naplnení ustanovení GMP/SVP (správna výrobná prax).

Informačné systémy ABRA a FLORES je možné upraviť, prispôsobiť funkciami aj zobrazením a naviazať na ne aplikácie tretích strán prostredníctvom rozhrania API. Využite skúseností našich konzultantov a nechajte si systém upraviť presne podľa potrieb vašej prevádzky.

Potrebujete modernizovať výrobu aj vo svojej firme? Kontaktujte nás, spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK