Vzdialený monitoring ABRA Gen

Postrážime stav vášho systému a predídeme možným výpadkom.

Služby

Expertný monitoring vás včas upozorní na hroziaci výpadok alebo neštandardné chovanie ABRA Gen, prípadne na problém hardwaru a softwaru, na ktorom je prevádzka systému závislá. Tým dokážeme predísť krízovej situácii ešte pred tým, ako nastane. V prípade nepredvídateľných udalostí eskalujeme problém hneď, ako nastane, a nie až v momente, kedy výpadky hlásia užívatelia.

Čo budete mať pod stálym dohľadom

Služba zaisťuje možnosť vzdialeného dohľadu nad správnym fungovaním infraštruktúry, ktorá súvisí s informačným systémom ABRA Gen. Monitorované sú:

  • kľúčové prevádzkové parametre fyzických serverov, ich operačných systémov a siete
  • prevádzkové parametre databázových serverov MS SQL, Firebird aj Oracle
  • aplikačný server ABRA Gen
  • servery pre ABRA BI a ABRA e-shop
  • servery pre API a webové služby
  • automatizačné servery
  • servery pre zálohovanie

Ako sa dozviete o možnom probléme

  • Monitorovací systém automaticky zasiela e-mailovú notifikáciu v prípade dosiahnutia hraničných hodnôt sledovaných parametrov.
  • Obdržíte okamžitú e-mailovú notifikáciu vo chvíli, kedy monitoring zistí hrozbu nedostupnosti systému ABRA Gen prípadne aj vrátane návrhu na doporučené opatrenia, pokiaľ sú známe.
  • V prípade, že monitoring detekoval zlyhanie danej služby, môže vykonať vzdialený reštart služby, pokiaľ to je z pohľadu prevádzky v danú chvíľu možné.

Získate prístup na portál centrálneho monitoringu, kde máte možnosť sledovať nielen aktuálny stav svojich monitorovaných prostriedkov, ale aj históriu sledovaných veličín.

Dopyt služby

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK