EDI komunikácia

Nahraďte papierové doklady elektronickými a automatizujte proces vystavovanie a prijímanie dokladov.

Mám záujem o predvedenie

V súčasnej dobe zažíva elektronický obchod rozmach, ktorý so sebou prináša aj nový pohľad na vymieňanie dokumentov medzi obchodnými partnermi. V minulosti prebiehala táto výmena predovšetkým „papierovou“ formou, dnes sa však stále viac hovorí o elektronických dokladoch. Jednu z ciest k elektronickému dokladu predstavuje technológia EDI (z anglického Electronic Data Interchange – elektronická výmena dát). Cieľom elektronickej komunikce je nahradiť papierové doklady elektronickými a umožniť tak plnú automatizáciu procesu vystavovania a príjmu elektronických dokladov.

Elektronická výmena prináša tieto základné výhody:

 • zrýchlenie procesu (doklad je prenesený behom niekoľkých minut)
 • úspora ľudskej práce (balenie a distribúcia obálok)
 • zamedzenie vzniku chýb (prepisovania dokladov)
 • úspora nákladov za poštovné
 • úspora papiera (ekológia)
 • nižšie náklady na archivačné priestory
 • rýchlejšia možnosť dohľadania dokladov
 • zvýšenie bezpečnosti (zaistenie elektronickým podpisom a šifrováním)

Rad veľkých spoločností v Slovenskej republike už systém pre elektronickú komunikáciu bežně využíva. Ohromnou výhodou je predovšetkým možnosľ využitia elektronickej značky, príp. elektronického podpisu.

Požiadavky pre úspešné zavedenie EDI komunikácie:

 • IS ABRA rady Gx
 • registrácia u poskytovateľa EDI riešenia (napr. firmy EDITEL, GRiT, O2 atd.) – tým získáte unikátny EAN kód, ktorý bude identifikovaľ Vašu firmu
 • zakázkové riešenie EDI od ABRA Software

Elektronická komunikácia prebieha v dátovom formáte EDI INHOUSE. Pomocou EDI riešenia môžete automatizovane načítať objednávky prijaté priamo do IS ABRA. Ďalej môžete Vašim odberateľom zasielať avíza o dodaní a faktúry vydané – tieto operácie sa uskutočńujú užívateľsky.

Riešenie obsahuje 3 nezávislé aplikácie (.exe súbory) – import Objednávok prijatých, export Avíz o dodávke, export Faktúr vydaných, ktoré sa umiestňujú na jednotlivé pracovné stanice. Tým môžete sami rozhodnúť, ktorí zamestnanci budú mať prístup k importu a exportu dokladov do EDI.

Aplikácia dokáže načítať a generovať súbory v textovom pozičnom formáte INHOUSE (XML formát zatiaľ nepodporuje). Jedná sa o univerzálny formát, ktorý podporujú všetci poskytovatelia EDI služieb. Aplikácia komunikuje s IS ABRA cez tzv. otvorené rozhranie. To okrem iného znamená, že pri spustení importu alebo exportu, je spotrebovaná 1 licencia na prístup do Jadra systému ABRA.

Schéma komunikácie pomocou EDI správ:

 1. Odberateľ Vám zašle Objednávku (EDI správa ORDERS)
 2. Objednávku načítate do systému ABRA a ďalej s ňou môžete ľubovolne pracovať
 3. Zákazníkovi vystavíte buď Dodací list (zašlete správu DESADV – Avízo o odoslání tovaru) alebo priamo Faktúru vydanú (zašlete správu INVOIC)

Reťazce, ktoré aktuálne používajú EDI:

Makro C&C ČR, AHOLD ČR, Plus-Discount, Penny Market, Globus ČR, COOP Centrum, COOP MORAVA, Lekkerland o.k., BILLA, Včela, Delvita, SPAR, DM Drogerie Markt, Metro C&C SK, BauMax ČR, Bauhaus, Rossman, Hornbach, OBI, TESCO, ConocoPhillips

Mám záujem o predvedenie doplnku EDI komunikácia

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK