Docházka

Modul Docházka poskytuje ucelený přehled o pracovní době zaměstnanců a statistiky přerušení práce.

Mám zájem o předvedení
blank

Vede k naplňování zákonem definované povinnosti vést evidenci odpracované doby a doby pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel.

Hlavní přínosy modulu Docházka

  • Automatizace evidence docházky.
  • Evidence příchodů, odchodů a dalších specifických přerušení pracovní doby.
  • Automatizovaný přenos dat do modulu Mzdy a personalistika do patřičných agend, jako jsou Mzdové listy, Výkony, Nepřítomnosti a Nemocenské dávky. Parametry přenosu lze plně definovat.
  • Zadávání pomocí časové osy nebo tabulkového gridu.
  • Možnost vyplnění docházky podle pracovního kalendáře pracovníka.
  • Připravené základní tiskové sestavy.
  • Rozhraní modulu je otevřené a připravené na připojení HW i SW terminálů (např. docházkové terminály).
  • Evidovaná data je možné automatizovaně dodávat do ostatních modulů systému.
  • Díky propojenosti systému má každý zaměstnanec automaticky nastavený měsíční fond i směny dle typu úvazku.

Mám zájem o předvedení modulu Docházka

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ