EDI komunikace

Nahraďte papírové doklady elektronickými a automatizujte proces vystavování a příjímání dokladů.

Mám zájem o předvedení
blank

V současné době zažívá elektronický obchod rozmach, který s sebou přináší i nový pohled na vyměňování dokumentů mezi obchodními partnery. V minulosti probíhala tato výměna především „papírovou“ formou, dnes se však stále více hovoří o elektronických dokladech. Jednu z cest k elektronickému dokladu představuje technologie EDI (z anglického Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat). Cílem elektronické komunikce je nahradit papírové doklady elektronickými a umožnit tak plnou automatizaci procesu vystavování a příjmu elektronických dokladů.

Elektronická výměna přináší tyto základní výhody

 • zrychlení procesu (doklad je přenesen během několika minut)
 • úspora lidské práce (balení a distribuce obálek)
 • zamezení vzniku chyb (přepisování dokladů)
 • úspora nákladů za poštovné
 • úspora papíru (ekologie)
 • nižší náklady na archivační prostory
 • rychlejší možnost dohledání dokladů
 • zvýšení bezpečnosti (zajištění elektronickým podpisem a šifrováním)

Řada velkých společností v České republice již systém pro elektronickou komunikaci běžně používá. Předpokladem jejího uvedení do praxe byla především poslední novela Zákona č. 235/2004 Sb. o Dani z přidané hodnoty. Ohromnou výhodou je především možnost využití elektronické značky, popř. elektronického podpisu.

Požadavky pro úspěšné zavedení EDI komunikace

 • IS ABRA Gen
 • registrace u poskytovatele EDI řešení (např. firmy EDITEL, GRiT, O2 atd.) – tím získáte unikátní EAN kód, který bude identifikovat Vaši firmu
 • zakázkové řešení EDI od ABRA Software a.s.

Elektronické komunikace probíhá v datovém formátu EDI INHOUSE. Pomocí EDI řešení můžete automatizovaně načítat objednávky přijaté přímo do IS ABRA. Dále můžete vašim odběratelům zasílat avíza o dodávce a faktury vydané – tyto operace se provádí uživatelsky.

Řešení obsahuje 3 nezávislé aplikace (.exe soubory) – import Objednávek přijatých, export Avíz o dodávce, export Faktur vydaných, které se umisťují na jednotlivé pracovní stanice. Tím můžete sami rozhodnout, kteří zaměstnanci budou mít přístup k importu a exportu dokladů do EDI.

Aplikace dokáže načítat a generovat soubory v textovém pozičním formátu INHOUSE (XML formát zatím nepodporuje). Jedná se o univerzální formát, který podporují všichni poskytovatelé EDI služeb. Aplikace komunikuje s IS ABRA přes tzv. Otevřené rozhraní. To mimo jiné znamená, že při spuštění importu či exportu, je spotřebovaná 1 licence na přístup do Jádra systému ABRA.

Schéma komunikace pomocí EDI zpráv

 1. Odběratel vám zašle Objednávku (EDI zpráva ORDERS)
 2. Objednávku načtete do systému ABRA a dále s ní můžete libovolně pracovat
 3. Zákazníkovi vystavíte buď Dodací list (zašlete zprávu DESADV – Avízo o odeslání zboží) nebo rovnou Fakturu vydanou (zašlete zprávu INVOIC)

Řetězce, které aktuálně používají EDI

Makro C&C ČR, AHOLD ČR, Plus-Discount, Penny Market, Globus ČR, COOP Centrum, COOP MORAVA, Lekkerland o.k., BILLA, Včela, Delvita, SPAR, DM Drogerie Markt, Metro C&C SK, BauMax ČR, Bauhaus, Rossman, Hornbach, OBI, TESCO, ConocoPhillips

Mám zájem o předvedení doplňku EDI komunikace

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ