Vyplňování šablon MS Word a Open Office

Snadné přenesní dat z informačního systému do šablony textového editoru.

Mám zájem o předvedení

Softwarový doplněk slouží k rychlému vyplňování šablon ve formátu MS WORD nebo Open Office daty ze systému ABRA Gen. Aplikace naplní vámi předem definovanou šablonu dokumentu daty z informačního systému.

Kromě možnosti vytváření jednotlivých dokumentů k příslušnému zázamu lze označit například více firem a vytvořit hromadný dokument s nabídkou, kde každá firma bude mít vyplněný personifikovaný dokument.

Generátor umožňuje i vyplňování tabulek v dokumentu, kde dopředu není znám počet řádků.

Skript je standardně dodáván k agendám:

 • Adresář firem
 • Faktury přijaté
 • Faktury vydané
 • Nabídky vydané
 • Objednávky přijaté
 • Objednávky vydané
 • Zaměstnanci
 • CRM Aktivity

Naplněnou šablonu lze uložit jako dokument do zvoleného adresáře na vašem disku nebo uložit do databáze ABRA jako OLE dokument.

Příklady praktického využití řešení :

 • Chceme automaticky předvyplňovat hlavičky odběratelských smluv. Odběratele máme zadané v adresáři SW ABRA.
 • Chceme automaticky předvyplňovat pracovní smlouvy pro zaměstnance. Zaměstnance máme evidované v agendě SW ABRA.
 • Odesílat standardizované nabídky…

Schopnosti

 • Export libovolné datové položky dané agendy
 • Export jednoduchých vnořených položek
 • Export kolekcí dle indexu
 • Export celých kolekcí dle uživatelského nastavení
 • Ošetření základních přístupových práv
 • Ukládání nastavení pro jednotlivé agendy
 • Možnost snadného importu nové šablony
 • Možnost označení několika položek
 • Možnost uložení vícero položek do jednoho souboru

Popis

Podprobný popis instalce je ke stažení.

Demoverze

Demoverze funguje stejně jako plná verze jen s tím rozdílem, že v šabloně vyplní jen 3 nahodilé záložky.

Instalce

Nasazení řešení do provozu nevyžaduje asistenci konzultanta, ale může Vám být nápomocen při definici prvních šablon.

Aktualizace

Klienti původní verze mohou stávající doplněk zakoupit za rozdílovou cenu. Podmínkou prodeje nového balíčku je zahrnutí do Liceční podpory v základní ceníkové ceně doplňku.

Mám zájem o předvedení doplňku Vyplňování šablon MS Word a Open Office

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ