Vyplňování šablon MS Word a Open Office

Snadné přenesní dat z informačního systému do šablony textového editoru.

Mám zájem o předvedení
blank

Softwarový doplněk slouží k rychlému vyplňování šablon ve formátu MS WORD nebo Open Office daty ze systému ABRA Gen. Aplikace naplní vámi předem definovanou šablonu dokumentu daty z informačního systému.

Kromě možnosti vytváření jednotlivých dokumentů k příslušnému zázamu lze označit například více firem a vytvořit hromadný dokument s nabídkou, kde každá firma bude mít vyplněný personifikovaný dokument.

Generátor umožňuje i vyplňování tabulek v dokumentu, kde dopředu není znám počet řádků.

Skript je standardně dodáván k agendám:

 • Adresář firem
 • Faktury přijaté
 • Faktury vydané
 • Nabídky vydané
 • Objednávky přijaté
 • Objednávky vydané
 • Zaměstnanci
 • CRM Aktivity

Naplněnou šablonu lze uložit jako dokument do zvoleného adresáře na vašem disku nebo uložit do databáze ABRA jako OLE dokument.

Příklady praktického využití řešení :

 • Chceme automaticky předvyplňovat hlavičky odběratelských smluv. Odběratele máme zadané v adresáři SW ABRA.
 • Chceme automaticky předvyplňovat pracovní smlouvy pro zaměstnance. Zaměstnance máme evidované v agendě SW ABRA.
 • Odesílat standardizované nabídky…

Schopnosti

 • Export libovolné datové položky dané agendy
 • Export jednoduchých vnořených položek
 • Export kolekcí dle indexu
 • Export celých kolekcí dle uživatelského nastavení
 • Ošetření základních přístupových práv
 • Ukládání nastavení pro jednotlivé agendy
 • Možnost snadného importu nové šablony
 • Možnost označení několika položek
 • Možnost uložení vícero položek do jednoho souboru

Mám zájem o předvedení doplňku Vyplňování šablon MS Word a Open Office

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ