Webové schvalování dokladů

Schvalujte veškeré faktury, objednávky a další doklady online

Mám zájem o předvedení

Aplikace Webové schvalování dokladů představuje definovatelný webový portál dostupný z libovolného zařízení (PC/notebook, tablet, telefon) připojeného k internetu. Pomocí webového prohlížeče nabídne uživateli nejen přehled dokladů, které vyžadují jeho schválení, ale i historii jím schválených, či zamítnutých dokladů. Webové schvalování dokladů navazuje na konfiguraci schvalovacích procesů a oprávnění uživatelů nastavených v prostředí ABRA Gen.

Aktuálně připravené moduly

 • Schvalování přijatých faktur a zálohových dokladů
 • Schvalování vydaných faktur a zálohových dokladů
 • Schvalování vydaných objednávek
 • Schvalování přijatých objednávek
 • Schvalování interních dokladů
 • Schvalování došlé pošty

V oblasti vydaných objednávek je podporováno vytvoření dokladu přímo prostřednictvím webového portálu. Tuto vlastnost lze využít např. k realizaci objednávky služeb. Uživatelé si mohou objednávku po schválení vytisknout přímo z portálu. U každé objednávky také mohou prověřit stav fakturace, zda byla přijata, zda je zaplacena, a proto těmito dotazy nemusí zdržovat účtárnu.

V oblasti přijatých faktur může schvalovatel ve speciálních případech rozdělit fakturovanou částku mezi obvyklé dimenze systému ABRA Gen typu: středisko, zakázka, projekt nebo obchodní případ s dodržením celkové částky. Samozřejmostí je určení schvalovatelů podle zvolených dimenzí.

Mezi další vlastnosti webového schvalování patří

 • Periodické e-mailové upozornění schvalovatelů se seznamem dokladů čekajících na schválení s odkazem na web schvalování.
 • Eskalační týdenní report se zpožděným schvalováním (například více jak 48h bez reakce)
 • Přiložení přílohy k dokladu z web aplikace, přidání komentáře s odesláním emailu kolegům
 • Barevné zvýraznění problémových dokladů, Uložené filtry, fulltext
 • Náhled PDF či obrazové podoby příloh přímo při schvalování obsahu.
 • Schvalování za podřízené pro vedoucí, hromadné schvalování pro vybrané uživatele.
 • Zákaznická přizpůsobitelnost na míru v rámci implementace.
 • Jazykové mutace systému.

Mám zájem o předvedení doplňku Webové schvalování dokladů

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ