Business Intelligence

Prohlédněte si živé demo ABRA BI

Business Intelligence slouží k rychlému rozhodování. Ukazuje vybrané informace, které vizualizuje do grafů, barevných budíků, infografik nebo alertů. Data přitom bere nejen z ABRA Gen, ale i z jakéhokoliv jiného zdroje informací.

Každý uživatel si nadefinuje report, který potřebuje. Mezi ty nejoblíbenější patří okamžitý stav peněžních prostředků v pokladnách a bankách, pohledávky a závazky - saldo s rychlým náhledem na detail dokladu, report hospodářského výsledku s rozpadem na detail účtu a konkrétního dokladu, stav skladů s pohledem na finanční objem a fyzický stav zásob, Cashflow nebo TOP 25 zákazníků.

Ukázky reportů v ABRA BI

Klikněte pro zobrazení živých dat.Ukázka ABRA BI

Hodnotu informací ovlivňuje jejich přesnost a aktuálnost. Obojí zaručí ABRA Business Intelligence. V reálném čase zobrazuje relevantní firemní data, nutná pro efektivní manažerská rozhodnutí.

Business Intelligence slouží k rychlému rozhodování. Proto ukazuje jen vybrané informace, které vizualizuje. Místo změti nepřehledných tabulek obsahujících nepodstatné detaily získáte nadhled: grafy, barevné budíky, infografiku, alerty. Business Intelligence informuje jen o podstatných událostech. Data přitom bere nejen z ABRA Gen, ale i z jakéhokoliv jiného zdroje informací.

Požadované informace se na základě předem definovaných kritérií zobrazí formou přehledného dashboardu v podobě, se kterou lze snadno dále pracovat (grafy, tabulky, klíčové ukazatele firmy, jednotlivých oddělení či pracovníků apod.). Získáte i vizualizaci budoucích trendů, která naznačí vývoj klíčových ukazatelů firmy.

Tento nástroj je dostupný přímo z prostředí webového prohlížeče a umí integrovat údaje získané z různých zdrojů – z informačních systémů ABRA, ale i z jiných systémů, databází, souborů nebo z internetu. Data jsou dostupná kdykoliv a odkudkoliv. Stačí být online.

ABRA Business Intelligence funguje přímo s ERP ABRA Gen, do kterého může být integrován, nebo samostatně nad aplikacemi jiných výrobců.

Prohlédněte si živé demo ABRA BI

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA